Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 157-168
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 25/01/2012
doi: 10.5937/zreint1121157J
Pobudni sistem sinhronog motora baziran na programabilnom logičkom kontroleru
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: janda@ieent.org

Sažetak

U radu je prikazana rekonstrukcija pobudnog sistema za sinhroni motor snage 3,5 MW, koji pokreće turbokompresor, vođen pomoću programabilnog logičkog kontrolera. Specifičnosti koje izdvajaju ovu realizaciju rekonstrukcije od sličnih rešenja su fleksibilnost sistema i primena standardnog hardvera i softvera. Upotreba progamabilnog logičkog kontrolera (Programmable Logical Controller) odnosno PLC-a omogućava lako povezivanje sa procesnim upravljanjem fabričkog postrojenja i implementaciju različitih optimizacionih algoritama, a sve to uz nižu cenu. Ovakvo rešenje omogućava uređaju da postane aktivni učesnik u 'smart grid' sistemu i doprinese 'pametnom' korišćenju svih raspoloživih resursa za proizvodnju reaktivne energije. Prikazani su eksperimentalni snimci pobudne struje u toku starta sinhronog motora, kao i snimljene statičke karakteristike.

Ključne reči

statička pobuda; sinhroni motor; tehnoekonomski regulator; asinhroni režim rada

Reference

*** (1975) Bedienanweisung für statische Erregereinrichtung Typ EHLB/ENLB. Drezden: VEB Elektro-maschinenbau Sachsenwerk
Dondi, P., Bayoumi, D., Haederli, C., Julian, D., Suter, M. (2002) Network integration of distributed power generation. Journal of Power Sources, 106(1-2), 1-9
Hedes, A., Muntean, N., Boldea, I., Tudoran, C., Muntean, O., Babau, R., Scridon, S. (2007) Automatic control system of a synchronous motor excitation. Electronics, vol. 11, br. 1-2, December pp 66-70
Liwschitz-Garik, M., Whipple, C.C. (1961) AC machines. New York: D. Van Nostrand Company, Inc
Romanowitz, H., Muljadi, E., Butterfield, C.P., Yinger, R. (2004) VAR support from distributed wind energy resources. u: World Renewable Energy Congress, VIII, Denver, Colorado, August 29-September 3