Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2008-2009, br. 19, str. 157-168
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 22/06/2010
Realizacija simulatora reaktivne snage elektrane TENT A radi ispitivanja grupnog regulatora reaktivne snage
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bTermoelektrane 'Nikola Tesla'

Sažetak

U radu je prikazana realizacija digitalnog simulatora reaktivne snage termoelektrane 'Nikola Tesla A'. Simulator je projektovan da bi poslužio za ispitivanje i podešavanje grupnog regulatora reaktivne snage, koji je realizovan posebno za 220 kV sabirnice i posebno za 400 kV sabirnice. Grupni regulator reaktive snage poseduje dva nezavisna režima rada: održavanje zadatih reaktivnih snaga i regulacija napona visokonaponskih sabirnica. Simulator je realizovan tako da što je moguće bliže prikazuje stvarno ponašanje agregata elektrane pri različitim situacijama toka reaktivnih snaga. Verifikacija simulatora je obavljena pomoću merenja na bloku A1.

Ključne reči

grupna regulacija reaktivne snage; model elektrane; simulator

Reference

Bittanti, S., Corsi, S., Pozzi, M., Zaramella, M. (2003) The power plant voltage/reactive power regulator with an adaptive control solution. u: Power tech conference, IEEE Bologna, Volume 3, 23-26 June 2003 Page(s):7 pp. Vol. 3
da Silva, E., Hedgecock, J., Mell, J., da Ferreira, L.J. (2001) Practical cost-based approach for the voltage ancillary service. IEEE Transactions on power systems, Vol. 16, No. 4, November
Dragosavac, J., Janda, Ž., Ninković, P., Pejović, J., Dobričić, S., Gajić, T. (2009) Grupni regulator pobude i aktivne snage u TE Nikola Tesla - Obrenovac. Beograd: Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Projekat
Grainger, J., Stevenson, W.J. (1994) Power system analysis. McGraw Hill
Milijanović, R. (1986) Grupno upravljanje agregatima u elektrani. Beograd: Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Monografija
Noguchi, S., Shimomura, M., Paserba, J. (2006) Improvement to an high side voltage control. IEEE Transactions on Power Systems, Volume 21 Issue 2 May Page(s):683-692
van de Vegte, J. (1986) Feedback control systems. Prentice Hall