Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Razvoj distribuiranih merno-upravljačkih sistema za primene u elektroenergetskom sistemu
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bPrivredno društvo 'Elektrodistribucija', Kraljevo

e-adresatomislav.gajic@ieent.org, goran.saric@ednovipazar.rs, marko.jankovic@ieent.org
Projekat:
Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (MPNTR - 33020)

Ključne reči: NCAP; TIM; 1451 familija standarda; daljinski monitoring i podešavanje; virtuelni instrumenti; distribuirani sistemi
Sažetak
U radu je prikazana realizacija mikrokontrolerske kartice za povezivanje na Ethernet mrežu (NCAP), a koja je bazirana na LPC1766 procesoru. Ova aplikacija je namenjena za upotrebu u modernim distribuiranim kontrolnim i monitoring sistemima, kao i distributivnim električnim mrežama. Da bi se to omogućilo, potrebno je analizirati različite aspekte sistema od procesiranja signala do komunikacije. Odabrani procesor poseduje dovoljno resursa da obavlja funkciju interfejsnog modula pretvarača (TIM) koji je i implementiran na istom hardveru. Za potrebe merno-kontrolnih sistema su, pored NCAP i TIM kontrolera, razvijeni i potrebni merni pretvarači. Razvijeni kontroleri, pored senzora, omogućavaju i povezivanje aktuatora na lokalnu komunikacionu mrežu (LAN). Ako je lokalna mreža povezana na Internet moguće je monitorisati i podešavati pretvarače povezane na NCAP procesore. Imajući u vidu narastajuću kompleksnost dijagnostifikovanja problema u složenim kompjuterskim merno-upravljačkim sistemima, upotreba ovakvih modula može značajno skratiti pronalaženje adekvatne informacije iz inače veoma velike količine informacija koje distribuirani sistemi mogu da obezbede.
Reference
*** (1999) IEEE Standard for a Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators - Network Capable Application Processor Information Model. Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE-SA)
Daponte, P., Dipenta, M., Mercurio, G. (2004) TransientMeter: A Distributed Measurement System for Power Quality Monitoring. IEEE Transactions on Power Delivery, 19(2): 456-463
Felser, M. (2001) Ethernet TCP/IP in Automation: a short Introduction to real-time Requirements. u: Emerging Technologies and Factory Automation, Proceedings. 2001 8th IEEE International Conference on2
Gao, J., Jiang, G., Chen, H., Han, J. (2009) Modeling Probabilistic Measurement Correlations for Problem Determination in Large-Scale Distributed Systems. u: 29th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems, 623-630
Grimaldi, D., Marinov, M. (2001) Distributed measurement systems. Measurement, 30: 279-287
Paxson, V., Almes, G., Mahdavi, J., Mathis, M. (1998) Request for Comments: 2330. Internet Engineering Task Force, May
Pereira, D.J.M., Viegas, V., Postolache, O., Girao, P.S. (2013) A Samrt and Distributed Measurement System to Acquire and Analyze Mechanical Motion Parrameters. Metrology and Measurement Systems, 20(3): 465-478
Svoboda, P., Laner, M., Fabini, J., Rupp, M., Ricciato, F. (2012) Packet delay measurements in reactive IP networks. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 15(6): 36-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint23-4758
objavljen u SCIndeksu: 16.12.2013.
metod recenzije: jednostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka