Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2012, br. 28, str. 97-108
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
Bankarski menadžment sistem u vanrednim situacijama
aInstitut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresa: pera@diplomacy.bg.ac.rs, zivkovic@bvcom.net

Sažetak

U radu su prikazane osnovne karakteristike sistema za upravljanje vanrednim po vrstama i karakteristikama strateških i operativnih planova za vanredne situacije. Svaki savremeni sistem za upravljanje u sebi ima ugrađen deo koji se odnosi na prevenciju, u cilju izbegavanja rizika i upravljanje u hitnim situacijama, ako dođe od rizika Analizirane su dve grupe rizika: kumulativni rizici i rizici sa zakonodavnog aspekta. Odgovornost za imovinu u poslovnim bankama, pogotovo u uslovima opšte i finansijske krize, počiva na menadžmentu banke. Stoga je neophodno sagledati međuzavisnost, odnosno dovesti u mogući sklad pravo upravljanja imovinom banke i odgovornost za njene resurse. Osim toga treba imati u vidu da u savremenim uslovima poslovanja tehnološki razvoj, pored nesumnjivih pozitivnih efekata, stvara odnosno generiše i nove, iznenadne rizike.

Ključne reči

bankarski menadžment sistem; strategija; rizik; upravljanje; vanredna situacija

Reference

*** (2005) Zakon o bankama. Sl. glasnik RS, br. 107
Bessis, J. (2003) Risk management in banking. Chichester: John Wiley & Sons
Dukić-Mijatović, M. (2007) Compliance funkcija u svetlu novog Zakona o bankama sa osvrtom na Bazelski sporazum. u: Primena Zakona iz oblasti privrede i pravosuđa, Zlatiborski pravnički dani, 2007
Dukić-Mijatović, M. (2008) Usklađenost bankarskog sistema Republike Srbije sa svetskim standardima - korporativno upravljanje i aktuelna korporativna praksa. Pravni život, vol. 57, br. 12, str. 761-775
Harms-Ringdahl, L. (2001) Safety analysis: Principles and practice in occupational safety. New York: Taylor & Francis Inc
Juhas, G. (2008) Hipotekarna kriza u bankarskim kreditima. Pravni život, vol. 57, br. 12, str. 731-749
Petrović, P. (2000) Menadžment rizicima na tržištu kapitala. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Savić, S., Stanković, M. (2005) Planiranje u sistemu upravljanja vanrednim situacijama. u: DQM, International conference: Dependability and quality management (8th), Belgrade, Serbia, 15-16. June, str. 198
Stanković, M., Savić, S., Anđelković, B. (2002) Sistemska analiza i teorija rizika. Beograd: Zaštita press
Šoškić, D.B., Živković, B. (2007) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet
Wahle, T., Beaty, G. (2004) Emergency management guide for business & industry. Federal Emergency Management Agency / FEMA, Internet edition, str. 29