Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
IMK-14 - Istraživanje i razvoj
2010, vol. 16, br. 3, str. 11-16
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/11/2010
Model kvaliteta logističkog procesa
aUniverzitet Union, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac
bVisoka tehnička mašinska škola strukovnih studija, Trstenik

Sažetak

Kvalitet logističkih procesa predstavlja važnu odrednicu kvaliteta poslovnog sistema. Zato se istraživanjima u ovoj oblasti poklanja sve više pažnje. Procesni model opisan u ovom istraživanju predstavlja originalnu naučnu metodologije koja logistički proces tretira kroz devet logističkih modula kvaliteta, prateći tok materijala i informacija kroz proces od ulaza ka izlazu. Prikazani model razvijen je na primeru pekarske industrije a može poslužiti kao podloga za rešavanje logističkih problema i u drugim oblastima, posmatrajući logistiku kao specifičnu funkciju u okviru tehničkih, organizacionih, društvenih i drugih sistema. Ovaj model pored svoje formalno matematičke interpretacije ima i heurističku dimenziju kako u istraživačkom tako i u teoretskom domenu.

Ključne reči

Reference

Arsovski, S., Lazić, M. (2008) Vodič za inženjere kvaliteta. Kragujevac: Mašinski fakultet
Arsovski, S. (2002) Menadžment ekonomikom kvaliteta. Kragujevac: Mašinski fakultet
Arsovski, S. (2006) Menadžment procesima. Kragujevac: Mašinski fakultet
Marić, A., Đorđević, Lj., Arsovski, S. (2008) Quality analysis techniques and logistics in technological systems. u: 'Research and development in mechanical industry'- RaDMI, 8th International Conference, Užice, Serbia and Montenegro, 14. -17. September 2008, Proceedings, Page 499-504
Marić, A. (2009) Unapređenje kvaliteta logističkih procesa u pekarskoj industriji. Kruševac: Fakultet za industrijski menadžment, doktorska disertacija
Marić, A., Arsovski, S., Đorđević, L. (2008) Logistički zadaci i kvalitet proizvoda u proizvodno poslovnim sistemima. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 14, br. 1-2, str. 173-178
Marković, G., Gašić, M., Marinković, Z., Savković, M. (2008) Metodologija izbora optimalne lokacije regionalnog logističkog centra. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 14, br. 1-2, str. 85-90