Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
IMK-14 - Istraživanje i razvoj
2010, vol. 16, br. 4, str. 123-126
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 08/03/2011
Termodinamički proračun Bi-Cu-Sn faznog dijagrama
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bVisoka tehnička mašinska škola strukovnih studija, Trstenik

Sažetak

Izračunavane su likvidus površine I izotermalna sekcija na 400°C. Dobijeni rezultati su eksperimentalno verifikovani na uzorcima legura sa sastavima koji odgovaraju karakterističnim vertikalnim sekcijama: Cu:Sn=1, Cu:Sn=1:3 Bi:Cu=1:3, Bi:Cu=1 i Bi:Cu=3:1. Temperature faznih prelaza su utvrđene Diferencijalnom Termičkom Analizom (DTA) i Diferencijalnom, Pretražnom Kalorimetrijom (DSC). Ispitivanje mikrostrukture I faznog sastava je ispitano uz pomoć Skeniranja Elektronske Mikroskopije (SEM) sa Energijsko Disperivnom Spektrometrijom (EDS).

Ključne reči

Reference

Dinsdale, A.T., Kroupa, A., Vízdal, J., Vrestal, J., Watson, A., Zemanova, A. (2006) COST531 Database for Lead-free Solders: Ver. 2.0. Journal of Mining and Metallurgy B: Metallurgy, unpublished research
Flandorfer, H., Sabbar, A., Luef, C., Rechchach, M., Ipser, H. (2008) Enthalpies of mixing of liquid Bi-Cu and Bi-Cu-Sn alloys relevant for lead-free soldering. Thermochimica Acta, 472(1-2): 1
Ipser, H., Flandrfer, H., Luef, C., Schmetterer, C., Saeed, U. (2007) J Mater Sci: Mater Electron, 18, 3-17
Kattner, U.r., Boettinger, W.J. (1994) On the Sn-Bi-Ag ternary phase diagram. Journal of Electronic Materials, 23(7): 603-610
Liu, X.J., Liu, H.S., Ohnuma, I., Kainuma, R., Ishida, K., Itabashi, S., Kameda, K., Yamaguchi, K. (2001) Experimental determination and thermodynamic calculation of the phase equilibria in the Cu-In-Sn system. Journal of Electronic Materials, 30(9): 1093
Teppo, O., Niemela, J., Taskinen, P. (1989) Report TKKV-B50. Helsinki: Helsinki Univ. Tech
Vizdal, J., Braga, M.H., Kroupa, A., Richter, K.W., Soares, D., Malheiros, L.F., Ferreira, J. (2007) Thermodynamic assessment of the Bi-Sn-Zn System. Calphad, 31(4), 438-448
Wnuk, G., Romanowska, J. (2006) J archives of metallurgy and materials, 51 (4) 593-597
Wojewoda-Budka, J., Zieba, P. (2009) Journal of Alloys and Compounds, Article in Press, Corrected