Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 60, br. 1, str. 17-21
Korporativna društvena odgovornost kao pretpostavka konkurentnosti u savremenom poslovanju
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
bUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak
Sažetak
U radu se daje analiza savremenog pristupa upravljanju poslovnim organizacijama. Osnovni cilj savremenog poslovanja je postizanje poslovne izvrsnosti i dostizanje svetske klase proizvoda i usluga. Preduzeća koja aktivno i kontinualno primenjuju savremene metode i tehnike menadžmenta imaju znatno bolju šansu da ojačaju svoju konkurentsku sposobnost na globalnom tržištu i da zauzmu stabilnu tržišnu poziciju sa perspektivom za dalji tržišni rast. Savremena poslovna filozofija podrazumeva da organizacija mora da bude odgovorna za svoje akcije i postupke i to prema svim akterima u okruženju. Postizanje ciljeva poslovne izvrsnosti organizacije pretpostavlja izgrađenu korporativnu društvenu odgovornost. Da bi domaća preduzeća postala konkurentna u međunarodnim okvirima, neophodna je izmena načina razmišljanja i usvajanje savremenih svetskih dostignuća u oblasti upravljanja organizacijom.
Reference
*** (2006) Poslovne perspektive o društvenoj odgovornosti preduzeća - stavovi i prakse u Srbiji i Crnoj Gori. Beograd: Smart Kolektiv
*** (2007) Pejzaž korporativne filantropije - uloga poslovnog sektora u društvu. RBI Newsletter, septembar, str. 9, specijalno izdanje, Smart Kolektiv
Draker, P. (1996) Menadžment za budućnost. Beograd: PS Grmeč-Privredni pregled
Đorđević, D., Bogetić, S. (2008) Uloga korporativne društvene odgovornosti u savremenom poslovanju. Megatrend revija, vol. 5, br. 1, str. 151-165
Kotler, F., Li, N. (2007) Korporativna društvena odgovornost. Beograd: Čigoja
Kotler, F., de Bes, F.T. (2005) Lateralni marketing. Novi Sad: Adižes
Kotler, P. (2003) Marketing od A do Z. Novi Sad: Adižes
Kotler, P. (2005) Deset smrtnih grehova u marketingu. Novi Sad: Adižes
Masaki, I. (2008) Kaizen. Beograd: Mono i Manjana
Riderstrale, J., Nordstrom, K. (2005) Funky business. Beograd: Plato
Tissen, R., Andriesen, D., Deprez, F.L. (2006) Dividenda znanja. Novi Sad: Adižes
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2010.