Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 33-41
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 25/01/2012
doi: 10.5937/zreint1121033V
Uređaji za klimatizaciju i letnji maksimum potrošnje električne energije u mreži PD ED Beograd
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: nada@ieent.org, danka.kecman@ieent.org

Sažetak

U radu je izvršena analiza uticaja potrošnje uređaja za klimatizaciju, kako na oblik dnevnog dijagrama potrošnje, tako i na ostvareni maksimum u toku letnjeg perioda. Posmatrana su tri slučaja, odnosno izvodi 10 kV koji pretežno napajaju: komercijalni sektor, toplificirano stambeno naselje i stambeno naselje koje za grejanje u zimskim mesecima koristi električnu energiju. Analiziran je i zimski maksimum za svaki posmatrani slučaj, kao i mogućnost nedozvoljenog strujnog opterećenja kablova na trasama posmatranih izvoda 10 kV.

Ključne reči

uređaji za klimatizaciju; dnevni dijagram potrošnje; letnji maksimum; prenosna moć kablova; nedozvoljeno strujno opterećenje

Reference

*** (2004) Izbor i polaganje energetskih kablova u elektriodistributivnim mrežama 1 kV, 10 kV, 20 kV i 35 kV. u: Tehnička preporuka 3 (TP 3), Direkcija za distribuciju, peto izdanje
*** (2011) Godišnji izveštaj o opterećenju elemenata mreže u toku zimskog perioda 2010/2011. godine,. Beograd: PD Elektrodistribucija