Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 4, str. 194-207
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg1104194S


Analiza modela održavanja vazduhoplova
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Katedra logistike, Beograd
bVojska Srbije, Batajnica - Beograd
cUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresa: sokosv@yahoo.com

Sažetak

U ovom radu obrađeno je nekoliko organizacijskih modela održavanja vazduhoplova. Svi prikazani modeli do sada su bili u primeni u vazduhoplovstvu, tako da su prednosti i nedostaci pojedinih modela poznati. Najpre je prikazan trenutni model održavanja vazduhoplova sa njegovim osnovnim karakteristikama, a zatim još dva organizacijska modela održavanja vazduhoplova i njihove prednosti i nedostaci. Prednosti i nedostaci pojedinih modela analizirani su na osnovu kriterijuma operativnih sposobnosti jedinica u vojsci. Pored operativnih sposobnosti prikazani su još neki kriterijumi koje treba uzeti u obzir prilikom ocenjivanja i izbora optimalnog modela održavanja vazduhoplova. Izvršena kvalitativna analiza pojedinih modela ne može biti dovoljna za ocenu izbora optimalnog modela održavanja, jer se odnosi na izabrani skup kriterijuma iz delokruga operativnih sposobnosti. Da bi se izabrao optimalni model neophodno je da se sprovede detaljna ekonomska i taktičko-tehnička analiza pojedinih modela održavanja. Za kvalitetnu reorganizaciju održavanja vazduhoplova neophodno je uključenje najvišeg državnog i vojnog rukovodstva. Neophodno je odrediti jasne ciljeve po svim elementima savremenih programa vazduhoplovno-tehničke podrške, na osnovu iznetih kriterijuma ocenjivanja.

Ključne reči

Reference

*** (1986) Pravilo Vazduhoplovno tehničke službe oružanih snaga. Beograd: SSNO, GŠ JNA - VTU
Andrejić, M., Sokolović, V. (2009) Integralna logistička podrška sredstava naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 1, str. 32-53
Ekles, H. (1986) Logistika u nacionalnoj odbrani. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Nikolić, I., Borović, S. (1996) Višekriterijumska optimizacija, metode, primena u logistici, softver. Beograd: Centar vojnih škola VJ
Rašuo, B. (2003) Vazduhoplovno tehničko obezbeđenje. Beograd: Sektor za ljudske resurse
Sokolović, V., i dr. (2010) Modeli održavanja vazduhoplova ICDQM-1910. Beograd
Todorović, P.S. (2000) Predlog nove koncepcije i organizacije sistema održavanja vazduhoplova. Beograd: Mašinski fakultet, magistarski rad
Veselinović, S. (2010) Projektovanje složenih logističkih sistema. Beograd: Vojna akademija, doktorska disertacija