Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2010, br. 20, str. 105-119
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 18/01/2011
Merna nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: aleksandar.pavlovic@ieent.org, maja.grbic@ieent.org

Sažetak

U radu je detaljno objašnjen celokupan postupak izračunavanja merne nesigurnosti i navedeni su parametri za koje je uočeno da utiču na ukupnu mernu nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja. Na kraju rada je dat primer proračuna merne nesigurnosti u slučaju merenja visokofrekventnog elektromagnetnog polja pomoću širokopojasnog mernog sistema i pomoću sistema sa spektralnim analizatorom i antenom.

Ključne reči

merna nesigurnost; visokofrekventno elektromagnetno polje; širokopojasno merenje; spektralni analizator

Reference

*** (2002) Guidance on the evaluation and expression of measurement uncertainty for electrical testing field
*** (2009) BS EN 50413: Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
*** (1999) European co-operation for Accreditation: 'Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration'. December
Borsero, M., Crotti, G., Anglesio, L., dAmore G. (2001) Calibration and evaluation of uncertainty in the measurement of environmental electromagnetic fields
Stanković, D., Osmokrović, P. (2004) Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike. Beograd: Zavod za fiziku
United Kingdom Accreditation Service (2007) The expression of uncertainty and confidence in measurement. January
Vulević, B., Osmokrović, P. (2010) Evaluation of uncertainty in the measurement of environmental electromagnetic fields
Vulević, B. (2010) Procena merne nesigurnosti kod određivanja nivoa elektromagnetskih polja u životnoj sredini. Beograd, doktorska disertacija