Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 50  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2013, vol. 42, br. 3, str. 58-66
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak

Sport u rehabilitaciji osoba sa invaliditetom
aVisoka medicinska škola strukovnih studija, Ćuprija
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresa: draganakljajic76@gmail.com

Sažetak

Uvod. Potreba za fizičkom aktivnosti kroz sport je od velikog značaja u rehabilitaciji, jer pomaže ponovnom formiranju celokupne ličnosti čiji je integritet narušen, kroz readaptaciju i resocijalizaciju. Pored potvrđivanja sopstvenih moći, angažovanjem preostalih sposobnosti, sport doprinosi poboljšanju i uspostavljanju normalnih međuljudskih odnosa i boljem prilagođavanju na invalidnost. Sport se primenjuje u rehabilitaciji osoba sa invaliditetom i nakon nje, kroz rekreaciju i vrhunski sport. Cilj rada je da se kroz pregled dostupne literature prikažu karakteristike razvoja sporta osoba sa invaliditetom kod nas, kao i mogućnosti njegove primene u rehabilitaciji i nakon nje. Zaključak. Uključivanje sportskih aktivnosti u redovan program osposobljavanja osoba sa invaliditetom ima opravdanje, ali je nedovoljno zastupljeno kod nas. Razloge treba tražiti u nepoznavanju koristi koje osoba sa invaliditetom može da ima od njegove primene u ranim fazama rehabilitacije. Neophodno je na svim nivoima podsticati uključivanje što većeg broja osoba sa invaliditetom u sportska dešavanja i učestvovati u organizaciji i realizaciji istih.

Ključne reči

Reference

Dikić, N. (2006) Paraolimpijski sport. Beograd
Dopsaj, M., Kljajić, D., Eminović, F., Koropanovski, N., Dimitrijević, R., Stojković, I. (2011) Modelni pokazatelji karakteristika mišićne sile kod mladih i zdravih osoba pri motoričkom zadatku - stisak šake - pilot istraživanje. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 1, str. 15-36
Dopsaj, M., Kljajić, D., Eminović, F., Đorđević-Nikić, M., Ilić, V. (2013) Bioimpedance body structure reliability measured in different stature position. TTEM, 8(3), 8/9. (u štampi)
Eminović, E., Kljajić, D., Koropanovski, N., Dimitrijević, R., Dimoski, S., Dopsaj, M. (2011) Sex dimorphism of hand-grip endurance in healthy and young persons. Acta Kinesiologica, 5(2): 53-57
Eminović, F., Čanović, D., Nikić, R. (2011) Fizička kultura 1 - fizičko vaspitanje dece ometene u razvoju. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Guttmann, L. (1971) Značaj sporta za invalide. u: Prvi Jugoslovenski Simpozijum Sport i rekreacija u psihofizičkoj rehabilitaciji invalida - Savez za sport i rekreaciju invalida Jugoslavije, Beograd, pp. 41-48
Jankes, G. (1971) Uloga sporta irekreacije u procesu resocijalizacije invalida. u: Jugoslovenski Simpozijum Sport i rekreacija u psihofizičkoj rehabilitaciji invalida (I), Zbornik radova, Beograd: Savez za sport i rekreaciju invalida Jugoslavije, 11-25
Jovanović, L., Kovačević, R., Ereš, S., Kljajić, D. (2013) Osnovi kineziterapije. Beograd: L. Jovanović
Kasum, G., Radović, M. (2007) Analiza potrebe za sportom osoba sa invaliditetom. u: Analitika i dijagnostika fizičke aktivnosti, Međunarodna naučna konferencija, Zbornik radova, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 88-97
Kasum, G., Mijić, Z. (2008) Značaj školskog fizičkog vaspitanja u animiranju i selektiranju sportista sa invaliditetom. u: Međunarodna naučna konferencija Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja, Beograd, Zbornik apstrakta, 100
Kljajić, D., Eminović, F., Trgovčević, S., Dimitrijević, R., Dopsaj, M. (2012) Funkcionalni odnos nedominantne i dominantne ruke pri motoričkom zadatku - izdržljivost u sili stiska šake. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 11, br. 1, str. 67-85
Putniković, V. (2009) Nastanak i razvoj sporta osoba sa invaliditetom u Srbiji. u: Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista, Međunarodna naučna konferencija, Beograd, Zbornik radova, 272-277
Stevanović, M. (1971) Sport i rekreacija u psihofizičkoj rehabilitaciji invalida. u: Jugoslovenski Simpozijum Sport i rekreacija u psihofizičkoj rehabilitaciji invalida (I), Zbornik radova, Beograd: Savez za sport i rekreaciju invalida Jugoslavije, 26-32
Stevanović, M., Necić, M. (1969) Sport i rekreacija u rehabilitaciji invalida. Beograd: Savez za sport i rekreaciju invalida Jugoslavije
Trgovcevic, S., Nedovic, G., Kljajic, D.M., Eminovic, F., Urosevic, J. (2012) Quality of life persons with medulla spinalis lesions - pilot study. HEALTHMED, vol. 6, br. 8, str. 2902-2908
Zec, Ž. (1971) Sport irekreacijau procesu rehabilitacije kod lokomotornih oštećenja. u: Jugoslovenski Simpozijum Sport i rekreacija u psihofizičkoj rehabilitaciji invalida (I), Zbornik radova, Beograd: Savez za sport i rekreaciju invalida Jugoslavije, 91-96