Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 1, str. 405-420
Bolesti ubrzanja vremena
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresatmilivojevic@megatrend.edu.rs
Ključne reči: vreme; instantizam; brzina; urgentnost; bolesti
Sažetak
Savremeni čovek doživljava radikalnu promenu odnosa prema vremenu usled pojave novih, ekonomističkih parametara koji kontrolišu njegov život. Diktatura brzine, urgentnosti, "instantizma" i kratkog roka, kao novih jedinica za merenje vremena ustoličila se sredinom osamdesetih godina pro-šlog veka kad i ekonomska i finansijska globalizacija, omogućena informaciono-tehnološkom revolucijom. Zajednička im je brzina koja je u samom srcu kapitalističkog sistema: što se kapital brže obrće, to je profit veći. Kulturu urgentnosti, koja postaje mentalna paradigma i okvir delanja, odlikuju hipervalorizacija akcije kao antitoda egzistencijalnoj neizvesnosti i sabijanje vremena koje se odražava u imperativu da se postiže sve više sa sve manje (vremena, resursa itd.). Urgentnost koja osvaja profesionalnu i privatnu sferu življenja predstavlja izopačenu svest o vremenu koja dovodi do korozije ljudskog karaktera i međuljudskih odnosa, te do ozbiljnih individualnih i društvenih poremećaja.
Reference
Attali, J. (1982) Histoire du temps. Paris: Fayard A
Aubert, N., de Gaujelac, V. (1991) Le cotit de l'Excellence. Paris: Le Seuil
Aubert, N. (1990) Le cofit de lexcellence. Cahier de recherche ESCP, (90), 90-115
Aubert, N., Jaureguiberry, F. (2000) Lurgence comme symptome etanalyseur de la societe hypermoderne, programme Travail et Temps. Paris: Ministere de la Recherche
Aubert, N. (2006) L’urgence, symptôme de l’hypermodernité : de la quête de sens à la recherche de sensations. Communication et organisation, (29): 11-21
Bateson, G. (1972) Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Chicago: University Of Chicago Press
Bergson, H. (1959) La perception du changement. Paris: PUF
Bonneville, L. (2001) Temporalité et Internet: réflexion sur la psychologie du temps à la lumière des pratiques domiciliaires. http://commposite.uqam.ca/2001.1/articles/ bonnev2.html
Conche, M. (1992) Temps et destin. Paris: PUF
Ehrenberg, A. (1998) La fatigue detre soi. Paris: Odile Jacob
Eriksen, T.H. (2003) Tiranija trenutka - brzo i sporo vreme u informacionom društvu. Beograd: Biblioteka XX vek
From, erik (1984) Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb: Naprijed, II knjiga
Heidegger, M. (1988) Bitak i vrijeme. Zagreb: Naprijed
Kolakovski, L. (1982) Religija. Beograd: BIGZ
Usunier, J.C. (1995) Une critique de la fonctionnalite de lurgence. Temporalistes, (29), 5-10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.