Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 42, br. 4, str. 56-62
Karakteristike populacije testirane na HIV u akciji besplatnog testiranja u Gradskom zavodu za javno zdravlje
aGradski zavod za javno zdravlje, Beograd
bDom zdravlja 'Dr Milutin Ivković', Palilula, Beograd
Ključne reči: HIV; sida; testiranje
Sažetak
Ovaj rad predstavlja analizu karakteristika ispitanika koji su dolazili na testiranje na HIV, u akciji besplatnog testiranja u Gradskom zavodu za javno zdravlje u periodu od 6. do 17. decembra 2001. godine. Akcija je trajala 11 dana i ukupno je testirano 707 osoba, a za ovu analizu uzeti su podaci iz svih 707 anketa. Kao instrument istraživanja korišćen je epidemiološki upitnik, koji su ispitanici popunjavali anonimno. Analiza je izvršena po svim parametrima iz anketnog upitnika, metodom deskripcije i odgovarajućim statističkim testovima. Od opštih karakteristika analizirani su: pol, godine starosti, zanimanje i bračno stanje. Od specifičnih karakteristika analizirane su: uzrast u kome se počelo sa seksualno aktivnim životom, razlozi dolaska na testiranje i da li dolaze prvi put ili su test ponavljali više puta, procena sopstvenog rizika od HIV infekcije, procena sopstvenog znanja o HIV-u/sidi i procena objektivnog znanja ispitanika na osnovu odgovora na pitanja koja se odnose na puteve prenošenja HIV-a.
Reference
*** (2001) WHO, World AIDS epidemic. Weekly Epidemiological Record, 47: 401-404
Barnard, M.A., McKeganey, N.P., Leyland, A.H. (1993) Risk behaviours among male clients of female prostitutes. BMJ, 307(6900): 361-362
Carré, N., Meyer, L., Boufassa, F., Deveau, C., Persoz, A., Rouzioux, C., Vildé, J.L. (1996) High risk of HIV disease progression after infection through a sexual partner with AIDS. AIDS, 10(1): 77-80
Ferry, C.J. (1994) Sexual behavior and knowledge about AIDS in the developing world: Findings from a multisite study. u: Scientific Report Geneva WHO/GPA/SSB, 129, 361-2
Ilić-Vlatković, V. (2000) Kulturološke forme ponašanja i rizici od AIDS-a. Beograd, doktorska disertacija
LeBlanc, A.J. (1993) Examining HIV-related Knowledge Among Adults in the U.S. Journal of Health and Social Behavior, 34(1): 23
Mann, J.M., Tarantola, D.J.M., Netter, T.W. (1992) AIDS in the world - a global report. Cambridge, Mass: Harvard University Press
Taylor, E.S. (1994) Health psychology. London: McGraw-Hill International Edition, 343, 546-63
WHO (2012) UNAIDS report on the global AIDS epidemic. 8-15
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1304056M
objavljen u SCIndeksu: 14.10.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka