Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Norma
2011, vol. 16, br. 1, str. 67-79
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 07/09/2011
Uticaj različitih metodičkih pristupa na razvoj koordinacije učenika trećih razreda osnovne škole
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

Jedan od ciljeva fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole je razvoj motoričkih sposobnosti. Od metodičkog pristupa (izbora metoda i načina rada) za koji se opredeljuje učitelj prilikom realizacije nastave fizičkog vaspitanja, zavisi ostvarivanje navedenog cilja. U osnovi ovog istraživanja je upoređivanje uticaja dva različita metodička pristupa u realizaciji nastave fizičkog vaspitanja na razvoj koordinacije kao komponente motoričkih sposobnosti. Od 73 učenika trećih razreda OŠ: 'Dositej Obradović' u Somboru, njih 39 je podvrgnuto eksperimentalnom tretmanu u trajanju od jednog polugodišta. U eksperimentalnom tretmanu su telesne vežbe planirane u zavisnosti od cilja koji se njima postiže i programirane (dozirane) individualizizacijom (diferencijacijom učenika na osnovu dostignutog nivoa motoričkih sposobnosti u tri homogene grupe - ispodprosečni, prosečni i nadprosečni) - metodički pristup nastavi usmeren na cilj, za razliku od kontrolne grupe u kojoj se nastava izvodila na tradicionalan način - metodički pristup nastavi usmeren na programe. Utvrđivanjem značajnosti razlika metodama multivarijantne analize podataka između eksperimentalne i kontrolne grupe učenika, pre i posle tretmana, pokazano je da u dva parametra koordinacije (reorganizacije stereotipa kretanja - na osnovu testa poligon natraške i agilnosti - na osnovu testa osmice sa saginjanjem) postoji statistički značajna razlika u korist eksperimentalne grupe, čime je dokazano, na ovom uzorku ispitanika, da metodički pristup u realizaciji časova fizičkog vaspitanja u kojoj je nastava usmerena na ciljeve, u diferenciranoj nastavi, ima statistički značajan uticaj na razvoj koordinacije učenika trećeg razreda osnovne škole u odnosu na tradicionalnu nastavu usmerenu na programe.

Ključne reči

Reference

Bakovljev, M. (1998) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga
Drabik, J. (1996) Children and sports training. Island Pond, VT: Stadion Publishing Company
Rodić, N. (2010) Savremeno fizičko vaspitanje u razrednoj nastavi. Norma, vol. 15, br. 1, str. 47-60
Rodić, N. (2001) Metodički problemi Fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. Norma, vol. 7, br. 1-2, str. 119-136
Rodić, N.R. (1999) Nov pristup u planu i programu fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. Norma, 5; 1-2: 143-152
Rodić, N.R. (2003-2004) Uticaj različitih metodičkih pristupa na razvoj izdržljivosti učenika nižih razreda osnovne škole. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 77-84
Rodić, N.R. (2002) Razvoj nastavnih planova i programa osnovne nastave fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 4, str. 302-313