Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 27, br. 4, str. 1571-1578
Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet krme lucerke iz kombinovanog korišćenja (krma-seme)
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
cAgricultural Extension Service, Sremska Mitrovica

e-adresarade.stanisavljevic@ikbks.com
Ključne reči: alfalfa; crop density; forage; combined use
Sažetak
Lucerka, kao najznačajnija krmna leguminoza se u Srbiji gaji na 180-200 hiljada hektara. Osim klasične proizvodnje za krmu, u širokoj proizvodnji je uobičajeno da se lucerka koristi kombinovano za seme i krmu, pri čemu se prvi i treći otkos koriste za krmu, a drugi otkos za seme. Semenska proizvodnja zahteva manju gustinu biljaka u godini zasnivanja i malu količinu semena za setvu, međutim, manja gustina useva utiče na smanjenje prinosa krme u prvom i trećem otkosu. U ovom radu su ispitivane tri različite gustine i četiri sorte lucerke Novosađanka H-11 (B1); NS-Slavija (B2); Zaječarska-83 (B3) i francuska sorta Europe (B4), da bi se ispitala interakcija između sorti, gustina i ekoloških uslova na zadovoljavajući prinos i kvalitet kako krme, tako i semena. Korišćenjem interakcije sorta h spoljna sredina može se značajno uticati na prinos suve materije krme pri svim gustinama useva. U poređenju sa sortom Europe, sorte NS-Slavija i Zaječarska-83 su imale signifikantno veći prinos krme tokom sve tri godine i pri svim ispitivanim gustinama, što se može objasniti boljom adaptabilnošću domaćih sorti. Godine, gustina useva, sorta, kao i njihove interakcije nisu pokazale značajan (p≤0.05) uticaj na hemijski sastav i koncentraciju makroelemenata u krmi. Međutim, iako nije statistički značajno ipak je na usevu iz gustorednog useva (tretman A) kod sorti NS Slavija i Zaječarska - 83 utvrđen nešto bolji kvalitet krme.
Reference
Annicchiarico, P., Pecetti, L. (2010) Forage and seed yield response of lucerne cultivars to chemically weeded and non-weeded managements and implications for germplasm choice in organic farming. European Journal of Agronomy, 2, 74-80
Askarian, M., Hampton, J.G., Hill, M.J. (1995) Effect of row spacing and sowing rate on seed production of lucerne (Medicago sativa L) cv. Grasslands Oranga. NZ J Agric. Res, 38, 289-295
Beković, D., Biberdžić, M., Stevović, V., Stanisavljević, R., Stojković, S. (2008) Uticaj načina setve na prinos i kvalitet semena lucerke. Selekcija i semenarstvo, HV, 1-4, 29-33
Beković, D. (2005) Uticaj ekoloških uslova i načina setve na prinos i kvalitet semena i krme lucerke (Medicago sativa L). Priština - Lešak: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Đukić, D. (2002) Biljke za proizvodnju stočne hrane. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Haby, A.V., Davis, J.V., Leonard, A.T. (1999) Response of over seeded alfalfa and Bermuda grass to alfalfa row spacing and nitrogen rate. Agronomy Journal, 91, 902-910
Mišković, B., Pantović, M., Erić, P. (1975) Uticaj različitih količina semena i međurednog razmaka u setvi na prinos i kvalitet sena lucerke. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, sv. 19-20, str. 87-100
Negovanović, D., Vučković, S., Đorđević-Milošević, S., Žujović, M., Vlahović, M. (1992) Uticaj vremena košenja i gustine setve na prinos i kvalitet zelene mase i silaže lucerke u prvoj godini proizvodnje. Biotehnologija u stočarstvu, 8 (5-6): 109-115
Svirskis, I. (2003) Lucerne Breeding in Lithuania. Czech Journal of Genetich and Plant Breding, 39, 316-318
Vučković, S. (1992) The influence of plant density on alfalfa seed yield in the first year of life. Journal of Scientific Agricultural Research, 53, 51-57
Zhang, T., Wang, X., Han, J., Wang, Y., Mao, P., Majerus, M. (2008) Effects of between-row and within-row spacing on alfalfa seed yields. Crop Science, 48(2): 794
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH1104571S
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka