Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 135, br. 1-2, str. 26-30
Upoređivanje tri dijagnostička metoda za potvrdu infekcije izazvane Helicobacter pylori
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mikrobiologiju i imunologiju
bKlinički centar Srbije, Klinika za gastroenterohepatologiju, Beograd

e-adresanatasa.opavski@yahoo.com
Sažetak
Uvod: Helicobacter pylori dovodi do zapaljenja sluznice želuca, što povećava rizik za nastanak ulcerozne bolesti želuca i duodenuma, kao i adenokarcinoma. Budući da je ulcerozna bolest jedan od vodećih uzroka morbiditeta ljudi, vrlo je važno postaviti ispravnu dijagnozu infekcije koju je izazvao H. pylori. Nažalost, među postojećim dijagnostičkim testovima nema nijednog koji bi zadovoljio kriterijume zlatnog standarda. Kada se obavlja gastroskopija, najčešće se koriste histopatologija i brzi ureaza-test. Ipak, kultivisanje ov e bakterije je važno radi ispitivanja osetljivosti na antibiotske lekove i istraživanje faktora virulencije. Cilj rada Cilj ov e studije je bio da se uporede tri dijagnostička postupka koja se koriste za potvrdu infekcije izazva ne H. pylori - histopatologija, brzi ureaza- test i kultura. Metod rada Od 28 bolesnika sa dispepsijskim tegobama kojima je rađena endoskopija uzeta su tri para bioptata želuca. Devetnaest bolesnika nije prethodno lečeno od infekcije s H. pylori, dok je devetoro primalo eradikacionu terapiju. Jedan par bioptata je korišćen za histopatološku analizu, drugi za brzi ureaza-test, a treći je istovremeno zasejan na neselektivnu i selektivnu podlogu. Izolat je identifikova n kao H. pylori na osnovu izgleda kolonija, morfoloških osobina i biohemijskih testova . Rezultati Na osnovu rezultata svih dijagnostičkih postupaka, kod 14 od 28 ispitanika potvrđena je infekcija s H. pylori. Podudarnost između ov ih metoda je bila vrlo dobra s obzirom na to da su se rezultati histopatologije, brzog ureaza- testa i kulture poklapali kod 26 od 28 bolesnika. Zaključak Zaključak ove studije je da se kultivisanje, s obzirom na visok stepen poklapanja s ostala dva postupka i na to da je jedini koji daje informacije o osetljivosti helikobaktera na antibiotske lekove, može preporučiti kao dodatni dijagnostički test za potvrdu infekcije izazvane H. pylori.
Reference
Basset, C., Holton, J., Ricci, C., Gatta, L., Tampieri, A., Perna, F., Miglioli, M., Vaira, D. (2003) Review article: Diagnosis and treatment of Helicobacter: a 2002 updated review. Aliment Pharmacol Ther, 17 Suppl 2 89-97
Lamarque, D., Peek, R. (2003) Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. Helicobacter, 8 Suppl 1: 21-30
Logan, R.P., Walker, M.M. (2001) ABC of the upper gastrointestinal tract: Epidemiology and diagnosis of Helicobacter pylori infection. BMJ, 323(7318): 920-2
Malaty, H.M., Nyren, O. (2003) Epidemiology of Helicobacter pylori infection. Helicobacter, 8 Suppl 1 8-12
Perri, F., Qasim, A., Marras, L., O'Morain, C. (2003) Treatment of Helicobacter pylori infection. Helicobacter, 8 Suppl 1: 53-60
Piccolomini, R., di Bonaventura, G., Festi, D., Catamo, G., Laterza, F., Neri, M. (1997) Optimal combination of media for primary isolation of Helicobacter pylori from gastric biopsy specimens. J Clin Microbiol, 35(6): 1541-4
Russmann, H., Kempf, V.A., Koletzko, S., Heesemann, J., Autenrieth, I.B. (2001) Comparison of fluorescent in situ hybridization and conventional culturing for detection of Helicobacter pylori in gastric biopsy specimens. J Clin Microbiol, 39(1): 304-8
Vaira, D., Gatta, L., Ricci, C., Miglioli, M. (2002) Review article: Diagnosis of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther, 16 Suppl 1 16-23
van Doorn, L.J., Henskens, Y., Nouhan, N., Verschuuren, A., Vreede, R., Herbink, P., Ponjee, G., van Krimpen, K., Blankenburg, R., Scherpenisse, J., Quint, W. (2000) The efficacy of laboratory diagnosis of Helicobacter pylori infections in gastric biopsy specimens is related to bacterial density and vacA, cagA, and iceA genotypes. J Clin Microbiol, 38(1): 13-7
Vandenplas, Y. (1999) Helicobacter pylori infection. Clin Microbiol Infect, 5:1-11
Vinette, K.M.B., Gibney, K.M., Proujansky, R., Fawcett, P.T. (2004) Comparison of PCR and clinical laboratory tests for diagnosing H. pylori infection in pediatric patients. BMC Microbiol, 4 5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.2298/SARH0702026O
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci

Srps arh celokup lekarstvo (2004)
Patogeneza infekcije sa helicobacter pylori - odnos bakterije i domaćina
Sokić-Milutinović Aleksandra, i dr.

Arhiv za farmaciju (2004)
Kombinovana terapija Helicobacter pylori infekcije u Ulkusnoj bolesti
Nagorni Aleksandar V.

Archive of Oncology (2003)
Helicobacter pylori and gastric cancer
Otašević Marica M., i dr.

prikaži sve [5]