Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 10, br. 1, str. 256-273
STP koncept u funkciji povećanja efikasnosti i ekonomičnosti u Rapp Marine Group
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bAlfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd

e-adresabojan.likic@gmail.com, srecko.bacevac@alfa.edu.rs, danilo.roncevic@alfa.edu.rs
Ključne reči: koncept direktnog procesinga; automatizacija; elektronsko fakturisanje; ERP sistemi
Sažetak
Straight Trough Processing je nastao kao odgovor na probleme koji dolaze do izražaja u uslovima nedovoljne povezanosti informacija iz trgovinskih i finansijskih tokova. Primena STP koncepta je najvažnija upravo u međunarodnoj trgovini, zbog toga što su svi nedostaci nedovoljne integrisanosti upravo u tom slučaju posebno izraženi. Međunarodna trgovina se u tradicionalnim uslovima karakteriše brojnim manuelnim aktivnostima, velikim brojem posrednika i dokumentacije, manjkom dokumentacije i velikim gubicima. Standardizacija elektronskih dokumenata je veoma bitna kako bi se obezbedio njihov tok između partnera u okviru finansijskog lanca snabdevanja. E-fakturisanje je koncept koji nije moguće sprovesti nezavisno od ostalih procesa u kompaniji, a u slov za dobru i potpunu implementaciju e-fakturisanja je svakako visok kvalitet procesa nabavke.
Reference
*** Interna dokumentacija banaka (Komercijalna; Inteza) i kompanija Rapp Marine trupe
Bjelić, P. (2000) Elektronsko trgovanje - elektronsko poslovanje u međunarodnoj trgovini. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Federacija finansijskih usluga Finske 29.05.2012, http://www.fkl.fi
Heckl, D., Moormann, J. (2007) Matching Customer Process with Business Processes of Banks: The Example of Small and Medium-Sized Enterprises as Bank Customers. LNCS
Khanna, A. (2007) Straight Through Processing for Financial Services: The Complete Guide
Magdelinić, S. (2012) Hovi modeli finansiranja međunarodne trgovine. Bankarstvo, Udruženje banaka Srbije
Nicolas, S. (2008) Finvoice SEPA implementation guide: Isabel client support
Petrović, S.R. (2004) Kompjuterski kriminal. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Prnjat, A. (2012) Lični interes i moralna motivacija vernika. Kultura, br. 137, str. 340-347
Skinner, C. (2008) The future in finance after SEPA. Wiltshire: British Library
Stankić, R. (2007) Elektronsko poslovanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Stankić, R.M. (2008) Poslovna informatika. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost / CID
Udruženje banaka Srbije 12.08.2012, http://www.ubs-asb.com
Vuksanović, E. (2009) Elektronski sistemi plaćanja. Kragujevac: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1601256L
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2016.

Povezani članci

Vojno delo (2016)
Značaj i primena elektronskog bankarstva u Srbiji
Pavlović Marko, i dr.

Megatrend revija (2011)
SEPA projekat u funkciji unapređenja evropske privrede
Vuksanović Emilija, i dr.

Bezbednost, Beograd (2005)
Šta je informaciono ratovanje?
Vuletić Dejan

prikaži sve [55]