Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 38, br. 4, str. 561-581
Politička kultura iz generacijske perspektive
Institut društvenih nauka, Beograd
Ključne reči: politička socijalizacija; politička kultura; tranzicija; transfer roditelji-adolescenti
Sažetak
Predmet rada je interpretacija rezultata jednog dela empirijskog istraživanja uloge procesa političke socijalizacije u porodičnom okruženju i njegovog značaja za formiranje političkog identiteta i političke kulture pojedinca. Istraživanje je fokusirano na ispitivanje efekata političke socijalizacije u kontekstu radikalnih društvenih promena u Srbiji devedesetih. Transfer političke kulture sa starije na mlađu generaciju se odvija dvojako. Identifikacija adolescenata sa društvenim interesima i zainteresovanost za politiku i političku participaciju u tesnoj je vezi sa kulturnim kapitalom porodice, koji uključuje obrazovanje roditelja, njihovo poreklo i socijalni status. Od ovih karakteristika zavisi i intenzitet političke atmosfere i političke kulture u porodici. Intenzivnija politička atmosfera direktno utiče na stvaranje aktivnog odnosa adolescenata prema politici, razvija njihovu političku kompetentnost i efikasnost i participativnu političku kulturu.
Reference
Braungart, R.G., Braungart, M.M. (1984) Generational politics. u: Long S. [ur.] Political Behavior Annual, Boulder, CO, itd: Westview Press
Braungart, R.G., Braungart, M.M. (1994) The childhood and youth experiences of former political activist leaders from the 1960s. Young, br. 2
Braungart, R.G., Braungart, M.M. (1994) The childhood and youth experiences of former political activist leaders from the 1960s. Young, br. 4
Braungart, R.G., Braungart, M.M. (1975) Family, school, and personal political factors in student politics: A case study of the 1972 presidential election. Journal of Marriage and the Family, 37, str. 823-839
Flanagan, C. (1998) Ties that bind: Correlates of adolescents' civic commitments in seven countries. Journal of Social Issues, 54(3)
Fratzak-Rudnicka, B. (1991) Political socialization in Poland. u: Dekker H., Meyenberg R. [ur.] Politics and the European Younger Generation, Politics Socialization in Eastern, Central and Western Europe, European Studies 1, Bibliotheks und Informationssystem der Universitat Oldenburg
Harpfer, C., Wallace, C., Spannring, R. (2002) Young people and politics in eastern and western Europe. Wienna: Institute for Advanced Studies
Joksimović, S.D., i dr. (1988) Mladi i neformalne grupe - u traganju za alternativom. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Milić, A. (1984) Porodica i političko ponašanje. Sociološki pregled, 1-2
Milić, A. (1986) Proces političke socijalizacije u porodici. Zbornik Filozofskog fakulteta, Serija društvene nauke, Beograd, br. XIV, 141-154
Milić, A. (1987) Zagonetka omladine. Beograd: Centar za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku delatnost SSO
Milić, A. (1988) Politički subjektivitet mladih i proces političke socijalizacije u porodici. u: Omladina i politika, Split: MMK SKH za Dalmaciju
Milić, A., Čičkarić, L.M., Jojić, M. (1997) Generacija u protestu: Studentski protest i porodična socijalizacija. Sociologija, vol. 39, br. 1, str. 31-50
Milić, A., Čičkarić, L.M. (1998) Generacija u protestu - sociološki portret učesnika Studentskog protesta 96/97 na Beogradskom univerzitetu. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Sherkat, D.E., Blocker, T.J. (1994) The political development of sixties' activists: Identifying the influence of class, gender, and socialization on protest participation. Social Forces, 72(3), str. 821-842
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0404561C
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.