Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2017, vol. 72, br. 5, str. 735-742
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 02/11/2017
doi: 10.5937/tehnika1705735U
Creative Commons License 4.0
Model pristupa u funkciji kontinuiranog procesa upravljanja poštanskom mrežom
aSaobraćajna škola 'Pinki', Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
cUniverzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
dTrans Logistics AG, Beograd

e-adresa: marijauterberger@gmail.com

Sažetak

U radu je razvijen dinamički, univerzalni model za upravljanje pristupom poštanskoj mreži, koji će obezbediti veću tražnju za uslugom pristupa i dostupnost poštanske mreže na celoj teritoriji Republike Srbije. Istraživanje koje je sprovedeno, a u cilju izrade metodologije koja će definisati model pristupa, prikazano je algoritmom kroz svih pet faza procesa menadžmenta, kojima će se omogućiti sistematsko praćenje i kontrola svih aktivnosti u okviru definisanog modela pristupa. Predložena je metodologija Post-DeSS, čiji je osnovni cilj bio da se analiziraju zahtevi za pristupom poštanskoj mreži i da se istraže faktori koji utiču na pristup. Definisana metodologija predstavlja jednu od faza procesa menadžmenta - planiranje, pri čemu su primenjene metode Delfi, Servqual i metoda Scenarija. Na osnovu ostvarenih rezultata dobijenih metodologijom Post-Dess, date su smernice daljeg razvoja poštanske mreže i daljih pravaca istraživanja poštanskog tržišta.

Ključne reči

Reference

*** (2008) Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 amending Directive 97/67/EC with regard to the full accom-plishment of the internal market of Community postal services. OJ L, 52, 27
*** (1998) Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of the quality of service. OJ, 15, 21 1
Eccles, R. (2014) The regulatory treatment of end-to-end competition in the UK postal sector. u: Crew A.M.; Brennan J.T. [ur.] The role of postal and delivery sector in digital age, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar, Ch. 7
ERGP (2012) Report on ‘access' to the postal network and elements of postal infrastructure. [Internet], [citirano 17.08.2015]. Dostupno na: http://ec.eu-ropa.eu/internal_market/ergp/docs/consultations/report_access_postal_en.pdf
Javno preduzeće Pošta Srbije (2016) Pravilnik o posebnim uslovima za pristup poštanskoj mreži. Beograd
Miletić, R. (2013) Access to the postal network in liberalized postal services market. u: XXXI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju - PosTel, Beograd, Srbija, 3-4 Decembar, Proc, pp. 145-154
Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (2015) Istraživanje modela univerzalne poštanske usluge. [Internet]. [citirano 20.05.2016]. Dostupno na: http://www.ratel.rs/-upload/documents-/Postanske_usluge/UPU%20290515.pdf
Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (2014) Pravilnik o načinu i uslovima pristupa poštanskoj mreži Javnog poštanskog operatora. Beograd
Šarac, D., Unterberger, M., Pajaković, I. (2013) Model javno-privatnog partnerstva u pružanju finansijskih usluga putem pošte uz korišćenje. u: XXXI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i tele-komunikacionom saobraćaju - PosTel, Beograd, Srbija, 3-4, decembar, Proc, pp. 183-192
Unterberger, M. (2016) Razvoj modela pristupa poštanskoj mreži. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, doktorska disertacija
Vešović, V. (2016) Menadžment u saobraćaju. Budva: Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku
Vidović, D.R., Šarac, D.D., Nikoličić, S.S., Stojanović, Đ.M., Jovanović, B.B. (2016) Upravljanje performansama skladišta u JP 'Pošta Srbije'. Tehnika, vol. 71, br. 6, str. 901-908