Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2018, vol. 11, br. 3, str. 1-17
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/01/2019
doi: 10.5937/etp1803001M
Creative Commons License 4.0
Pitanje bezbednosti u okviru ekonomije evropskih integracija
aMinistarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: jvapa@fimek.edu.rs

Sažetak

Predmet istraživanja ovog rada obuhvata problematiku evropskih ekonomskih integracija, kao specifičan ekonomski, politički, globalni fenomen, kao i aktuelna pitanja iz domena bezbednosti u okvirima zajedničke bezbednosne i odbrambene politike. U tu svrhu, u radu će biti prikazan razvoj evropskih integracija i stvaranje Evropske unije, osnovni instrumenti politike proširenja, ekonomski napredak i bezbednosni aspekti integracija i proširenja Evropske unije. Dok u oblasti ekonomije i zajedničkog tržišta Unija ostvaruje velike pomake i ostvareni rezultati postaju stvarnost evropskog naroda i njene privrede, po pitanju politike i delovanja EU u segmentu bezbednosti, i dalje preovlađuje zastoj u razvoju zajedničkih ciljeva, naročito u oblasti spoljne i bezbednosne politike, gde su prisutni različiti, često veoma kontradiktorni spoljnopolitički interesi država članica, i gde su velike nepodudarnosti u vođenju spoljne politike razlog slabog intenziteta delovanja u kreiranju efektivnije bezbednosne i odbrambene politike. Zaključci rada ukazuju na činjenicu da se ciljevi bezbednosne i odbrambene politike morati svesti u jasne i izvodljive okvire za samu Uniju.

Ključne reči

Evropska unija; politika proširenja; evropske ekonomske integracije; bezbednosna i odbrambena politika

Reference

Ateljević, V. (2016) Međunarodno organizovanje i bezbednosna institucionalizacija Evropske unije. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Bajagić, M. (2013) Institutionalization of cooperative security on the example of the European Union. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 3, str. 21-35
Dinan, D. (2010) Menjanje Evrope istorija Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Džombić, I. (2010) Evropska unija - prošlost, sadašnjost, budućnost. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung
EUR LEX Pristup zakonodavstvu Evropske unije. Preuzeto sa: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
European Security and Defense College (2010) The common security and defence policy of the European Union. Vienna: Directorate for Security Policy of the Federal Ministry of Defence and Sports of the Republic of Austria
Fiott, D., ur. (2015) The Common Security and Defence Policy: National Perspectives. u: Egmont Paper, Gent: Academia Press, No. 79
Fonten, P. (2014) Evropa u dvanaest lekcija. Beograd: EU info centar
Grupa autora (2010) Priručnik za školu evropskih integracija. Podgorica: Centar za građansko obrazovanje
Helcl, J. (2009) Evropska politika bezbednosti i odbrane u funkciji jačanja Evropske unije. Vojno delo, vol. 61, br. 4, str. 7-42
Janjević, M. (2005) Ustav Evrope. Beograd: Službeni glasnik
Lakić, D. (2014) Uticaj proširenja Evropske unije na proces evropskih integracija. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Lopandić, D. (2007) Reforma Evropske unije - Zapadni Balkan i Srbija. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj
Prokopijević, M. (2009) Evropska unija - uvod. Beograd: Službeni glasnik
Ristić, K. (2014) Ekonomija održivog razvoja. Beograd: Etnostil
Schmidt, J. (2009) Common foreign and security policy and European security and defence policy after the Lisbon Treaty - Old problems solved?. Croatian Yearbook of European Law and Policy, 5(5):
Spanish Institute for Strategic Studies-Directorate General for Institutional Defence Relations (2010) The European Security and Defence Policy (ESDP) after the entry into force of the Lisbon Treaty. Madrid: Ministerio de Defensa, Preuzeto sa: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_145_B.pdf
Spasić, D., Lipovac, M. (2011) Konvencija o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi i uloga Srbije u borbi protiv međunarodnog kriminala. u: Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne poliekstradicije i postupanje policije sa stranom međunarodnom poternicom, Beograd: Zbornik radova, Kriminalističko-policijska akademija & Fondacija 'Hans Zaj, str. 161-173
Stojanović, B. (2013) Bankarstvo 4 - Međunarodne valute - od tetradrahme do evra - Američki dolar i pojava evra. Beograd: Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Treći deo
Tomović, N. (2015) Evropska unija na međunarodnoj sceni - izazovi zajedničke spoljne i bezbjednosne politike, Međunarodna naučna konferencija. Nova Evropa i njena periferija, Beograd, godine, septembar 2015. 25-27
Vukčević, D. (2008) Bezbednost i Evropska unija: bezbednosna politika Evropske unije - institucionalne osnove. Beograd: Institut za političke studije