Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2017, vol. 69, br. 5, str. 76-97
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 23/08/2018
doi: 10.5937/vojdelo1705076K
Komparativna analiza sadržaja savremenih strategija bezbednosti
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Kabinet ministra odbrane

Sažetak

Strategija bezbednosti države čini vrh legislativne piramide dokumenata u oblasti nacionalne bezbednosti i ishodište za sve posebne i pojedinačne strategije u ovoj oblasti. Završetak hladnog rata, globalizacija i potreba za transparentnošću oružanih snaga radi smanjivanja međusobne percepcije pretnji nametnuli su trend objavljivanja strategija bezbednosti. Strategija bezbednosti je jedan od instrumenata kojim se obezbeđuje opredeljenje države da odgovori na sve pretnje na sveobuhvatan način, poveća stepen efektivnosti bezbednosnog sektora optimizacijom i koordinacijom svih subjekata koji joj doprinose, kao i da se poveća regionalna i međunarodna saradnja i poverenje. Ne ulazeći u pitanje stepena praktične primene objavljenih strategija, njihova dostupnost i brojnost omogućili su komparativnu analizu, uvid u nacionalne vrednosti, interese i ciljeve drugih država, njihove posebne i pojedinačne strategije, sistem i politiku nacionalne bezbednosti.

Ključne reči

Reference

*** (2013) Austrijska strategija bezbednosti - bezbednost u novoj dekadi, oblikovanje bezbednosti
*** (2004) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Albanije
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije
*** (2002) Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
*** (2011-2015) Strategija bezbednosti Češke Republike
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Ruske Federacije do 2020. godine
Enri, H., Kamberi, G. (2010) Albania. u: Security policies in Western Balkans, Centar za civilno-vojne odnose
Forca, B., Stojković, B. (2014) O hijerarhiji strategijskih dokumenata. Vojno delo, vol. 66, br. 2, str. 145-165
Forca, B., Tatomir, D. (2012) Strategijski menadžment bezbednosti u uslovima finansijske krize. Časopis za nauku-istraživanje-razvoj NIR, Brčko, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH, godina I, broj 2, decembar
Gray, C. (1999) Modern strategy. Misdomer Norton, Somerset: Bookcraft Ltd
Ilić, P. (2012) O definisanju i definicijama nacionalne bezbednosti. Vojno delo, vol. 64, br. 2, str. 123-138
Johnston, A.I. (1995) Thinking about Strategic Culture. International Security, 19(4): 32
Mahečić, Z. (2010) Croatia. u: Security policies in Western Balkans, Centar za civilno-vojne odnose
Perišić, S. (2010) Nacionalna bezbednost kao jedan od osnovnih činilaca geopolitičkog pozicioniranja Ruske Federacije na početku 21. Veka. Vojno delo, vol. 62, br. 4, str. 103-118
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Stolberg, A. (2012) How nations-states craft national security strategy documents. US War Army Colege-Strategic Studies Institute
Tatalović, S. (2011) Treba li Hrvatskoj nova strategija nacionalne sigurnosti. Tromesečnik 'Političke analize', Zagreb, broj 6
Weber, M. (1978) Selections in Translation. Cambridge: Press sindicate of the University of Cambridge
Wolfers, A. (1952) National security as an ambigious symbol. Political Science Quarterly, Vol 67, br. 4, Dec