Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2015, vol. 63, br. 2, str. 87-107
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/vojtehg63-6326
Osvrt na projektovanje glavnog rotora helikoptera
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za strategijsko planiranje, Beograd

e-adresa: dalibor.petrovic@mod.gov.rs, obrad.cabarkapa@gmail.com

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-36050

Sažetak

U radu je prikazano projektovanje glavnog rotora helikoptera uz pomoć patentne dokumentacije, kao veoma korisnog alata za dolaženje do konkretnih ideja i konstrukcija, kako bi se na najekonomičniji način pronašlo kvalitetno rešenje za određeni tehnički problem koji je prisutan u postupku konstruisanja. Veliki broj tehničkih informacija prvo se pojavljuje u patentnim dokumentima, a oko dve trećine ovih informacija ne može se naći ni na kojem drugom mestu. Prikazana je struktura patentnih dokumenata sa težištem na delovima koji se odnose na tehničke informacije sa detaljnim objašnjenjem mogućnosti primene patentne dokumentacije u toku projektovanja glavnog rotora helikoptera. Na konkretnom primeru projektovanja rotora helikoptera prikazan je postupak i načini pretraživanja patentne dokumentacije. Korišćena je Espacenet baza patentne dokumentacije, kao najobuhvatnija i najčešće korišćena baza koja sadrži preko osamdeset miliona različitih patentnih dokumenata o pronalascima i tehničkim unapređenjima iz celog sveta. Težišni deo rada odnosi se na prikaz postupka pretraživanja patentne dokumentacije radi dolaženja do rešenja tehničkog problema konstrukcije glavnog rotora helikoptera, koji se odnosi na obezbeđivanje potrebnog zabacivanja i bržeg odziva promene smeštajnog ugla (koraka) lopatice krutog rotora helikoptera.

Ključne reči

patentna baza podataka; dokumentacija; rotor; patent; helikopter

Reference

Čabarkapa, O., Dunjić, M., Petrović, D. (2011) Vojni patentni sistem - stanje i perspektiva. Vojno delo, vol. 63, br. 3, str. 221-241
Čabarkapa, O.T., Petrović, D.P., Bojović, M.M. (2013) Prijava poverljivog patenta sa primerom sastavljanja. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 4, str. 7-25
Čabarkapa, O.T., Petrović, D.P., Dunjić, M.S. (2013) Uslovi patentibilnosti za zaštitu pronalazaka. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 1, str. 146-161
Kovač, M., Čabarkapa, O. (2009) Razvoj odbrambene industrije kao opredeljenje strategije odbrane Republike Srbije. u: Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Odbrambene tehnologije OTEH 2009, VTI, Beograd
Petrović, D., Čabarkapa, O. (2014) Poverljiva prijava patenta: 'Elastični element za obezbeđivanje savijanja i promene smeštajnog ugla lopatice krutih rotora'. u: Registar prijava poverljivih pronalazaka br. P- 279, od 14.05.2014. godine, Beograd: Uprava za strategijsko planiranje
Rajić, D. (2007) Model zaštite i razvoja intelektualne svojine u vojnim preduzećima i ustanovama. Beograd: OTEH