Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 2, str. 209-228
Fenomen socijalne isključenosti u periodu tranzicije u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresasjelic@agrif.bg.ac.rs, vukasinkolarevic@gmail.com
Sažetak
Kroz ovaj rad razmatran je fenomen socijalne isključenosti i period njegovog uvođenja u upotrebu od strane brojnih aktera u Srbiji. Kretanje ove pojave praćeno je analizom dimenzija nezaposlenosti, siromaštva i izopštenosti iz pristupa obrazovanju i zdravstvenim uslugama u ruralnim područjima, kao kvalitetnom pokazatelju stanja u Srbiji. Sagledavanjem položaja socijalne isključenosti u naučnim i institucionalnim okvirima, kao i njene prisutnosti u Srbiji, ispunjen je cilj ovog istraživanja. Istraživanje je sprovedeno na osnovu zvaničnih statističkih podataka Srbije i evropskih institucija, kao i kroz razmatranje dokumenata, zvaničnih saopštenja i prethodno vršenih istraživanja. Rezultati su prezentovani kroz veliki broj pokazatelja socijalne isključenosti za ruralna područja, koja su u određenim segmentima i poređena sa urbanim područjima.
Reference
*** (2009) Anketa o radnoj snazi. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2010) Anketa o radnoj snazi. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2010) Anketa o radnoj snazi. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2011) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji 2011. u: Školska sprema, pismenost i kompjuterska pismenost, Beograd: Republički zavod za statistiku, Republički zavod za statistiku
*** (2012) Anketa o radnoj snazi. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2013) Anketa o radnoj snazi. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2014) Anketa o radnoj snazi. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2015) Anketa o radnoj snazi. Beograd: Republički zavod za statistiku
Babović, M. (2010) Izazovi nove socijalne politike - socijalna uključenost u Srbiji i EU. Beograd: SeCons-Grupa za razvojnu inicijativu
Babović, M. (2011) Socijalno uključivanje - koncepti, stanje, politike. Beograd: SeCons-Grupa za razvojnu inicijativu
Bogdanov, N. (2015) Ruralni razvoj i ruralna politika. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Bogdanov, N., Tomanović, S., Cvejić, S., Babović, M., Vuković, O., Majdak, T. (2011) Pristup žena i dece uslugama u ruralnim oblastima Srbije i predlog mera za unapređenje stanja. Beograd: UNICEF
Bogdanov, N., Cvejić, S. (2011) Poverty and social exclusion in rural Serbia - position of family farmers. Ekonomika poljoprivrede, LVIII (Special issue - 2): 3-15
Bogdanov, N.Lj. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija. Beograd: UNDP
Bogićević, B.R., Krstić, G., Mijatović, B., Milanović, B. (2003) Siromaštvo i reforma finansijske podrške siromašnima. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Bohnke, P. (2001) Nothing left to lose?: Poverty and social exclusion in comparison: Empirical evidence on Germany. Berlin: Social Science Research Centre
Commission of the European Communities (1993) Green paper on European social policy: Options for the Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Dostupno na: , stranici pristupljeno 06.12.2015
Cvejić, S., Babović, M., Petrović, M., Bogdanov, N., Vuković, O. (2010) Socijalna isključenost u ruralnim oblastima Srbije. Beograd: UNDP Srbija, Centar za inkluzivni razvoj
Ersado, L. (2006) Rural vulnerability in Serbia, human development network Europe and Central Asia region. u: Key Emerging and Conceptual Issues, Washington: The World Bank
European Commission (2015) Eurostat: Statistics explained. Dostupno na: , stranici pristupljeno 21.12.2015
European Commission (2015) European platform against poverty and social exclusion. Dostupno na: , stranici pristupljeno 06.12.2015
European Commission (2015) Portfolio of EU social indicators for the monitoring of progress towards the EU objectives for social protection and social inclusion: 2015 update. Dostupno na: , stranici pristupljeno datum pristupa: 08.12.2015
Eurostat (2015) Self-reported unmet needs for medical care due to being too expensive, by income. Dostupno na: , stranici pristupljeno 16.12.2015
Grozdanov, J., Vuković, D., Krstić, M., Vančevska-Slijepčević, B. (2007) Istraživanje zdravlja stanovnika Republike Srbije, 2006 godina. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, osnovni rezultati
Jelić, S., Jovanović, T. (2011) Ruralno stanovništvo i siromaštvo u Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, LVIII (Specijalni broj - 2): 175-189
Jelić, S., Jovanović, T. (2015) Determinante siromaštva i nezaposlenosti u ruralnim područjima Srbije. Sociološki godišnjak, Sociološko društvo Republike Srpske, broj 10. str.159-173
Jovanović-Gavrilović, B., Tešanović, B. (2014) Economic reality and prospects of Serbian economic recovery as a prerequisite for successful defense. Vojno delo, vol. 66, br. 4, str. 11-19
Krstić, G., Arandarenko, M., Nojković, A., Vladisavljević, M. (2010) Položaj ranjivih grupa na tržištu rada Srbije. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, Sektor za inkluzivni razvoj
Levitas, R. (2007) The multidimensional analysis of social exclusion: A research report for the social exclusion task force. Bristol: University of Bristol - School for Social Policy-Department of Sociology
Macura, R., Đokić, A., Tucović, M., Mrkalj, R. (2011) Socijalna isključenost - pojam i pristupi. Socijalna misao, vol. 18, br. 1, str. 105-120
Matković, G., Mijatović, B., Petrović, M. (2010) Uticaj krize na tržište radne snage i životni standard u Srbiji. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije, Dostupno na: , stranici pristupljeno 19.12.2015
Matković, G. (2014) Studija: Merenje siromaštva - teorijski koncepti, stanje i preporuke za Republiku Srbiju. Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlada Republike Srbije, Dostupno na: , stranici pristupljeno 27.12.2015
Mijatović, B. (2013) Siromaštvo u Srbiji 2011, 2012. i 2013. godine. Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlada Republike Srbije
Mijatović, B. (2014) Siromaštvo u Srbiji u 2014. godini. Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlada Republike Srbije
Mitrović, Lj., Zaharijevska, D. (2015) Strategija razvoja i proizvodnja socijalnih nejednakosti i siromaštva (Marginalije o socijalnoj ceni razvoja). Sociološki godišnjak, Sociološko društvo Republike Srpske, broj 10. str.47-58
Novaković, N. (2015) Globalizacija, društvene nejednakosti i socijalni protesti. u: Zbornik radova Globalizacija i kultura, Beograd: Institut društvenih nauka, 167-173
OECD (2013) OECD Factbook 2013: Economic, environmental and social statistics. Dostupno na: , stranici pristupljeno: 19.12.2015
Peace, R. (2001) Social exclusion: A concept in need of definition?. Social Policy Journal of New Zealand, 16, str. 17-35 35 Dostupno na: http://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/journals-and-magazines/social-policy-journal/spj16/16-pages17-36.pdf, Pristupljeno: 05. 0
Praščević, A. (2010) Odnos javnost - elita i brzina reformskih procesa u Srbiji - zašto su reforme u Srbiji usporene?. u: Arandarenko M., Praščević A., Cvejić S. [ur.] Ekonomsko-socijalna struktura Srbije - učinak prve decenije tranzicije, Beograd: Naučno društvo ekonomista, str. 87-10
Silver, H. (1994) Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. International Labour Review, vol. 133, br. 5-6, 1994
Stojšin, S. (2014) Osnovne dimenzije pojmova socijalne isključenosti i siromaštva - problem indikatora. u: Srđan Šljukić i Dušan Ristić [ur.] Strukturne promene u savremenim društvima, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za sociologiju, str. 74-98
Stojšin, S. (2015) Prednosti i nedostaci izvora za istraživanje siromaštva. Sociološki godišnjak, Sociološko društvo Republike Srpske, broj 10. str.363-376
Šljukić, S., Šljukić, M. (2015) Siromaštvo i sukobi - gledišta i analiza. Sociološki godišnjak, Sociološko društvo Republike Srpske, broj 10. str.59-69
Šljukić, S., Šljukić, M. (2012) Zemlja i ljudi. Novi Sad: Mediterran Publishing
Šljukić, S.L. (2004) Društvena struktura u bivšim socijalističkim zemljama - tranzicija ili transformacija?. Sociološki pregled, vol. 38, br. 1-2, str. 267-279
Šuković, D. (2006) Tržište rada i ekonomske nejednakosti. Beograd: Institut društvenih nauka
Tripković, M., Pušić, L., Šljukić, S. (2007) Raskršća Srbije. Novi Sad: Mediterran publishing
Vlada Republike Srbije (2010) Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji. Dostupno na: , stranici pristupljeno 08.12.2015
Vlada Republike Srbije (2011) Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji. Dostupno na: , stranici pristupljeno 08.12.2015
Vlada Republike Srbije (2012) Praćenje socijalne uključenosti u Srbiji - pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti u Srbiji na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja 2006-2012. Dostupno na: , stranici pristupljeno 08.12.2015
Vlada Republike Srbije (2013) Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije. Dostupno na: , stranici pristupljeno 08.12.2015
Vlada Republike Srbije (2014) Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju ismanjenju siromaštva u Srbiji. Dostupno na: , stranici pristupljeno 08.12.2015
Vlada Republike Srbije (2005) Strategija za smanjenje siromaštva. Dostupno na: , stranici pristupljeno 08.12.2015
Vlada Republike Srbije (2008) Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti. Dostupno na: , stranici pristupljeno
Vlada Republike Srbije (2008) Praćenje društvene uključenosti u Srbiji
Vlada Republike Srbije-Tim potpredsednika Vlade za SSS (2009) Praćenje društvene uključenosti u Srbiji. Dostupno na: , stranici pristupljeno 08.12.2015
Vukmanović, Č.L. (1994) Menadžment u zdravstvu - politika i strategija zdravstvenog razvoja - menadžment zdravstvenih programa i zdravstvenog sistema - osnovni principi. Beograd: ECPD, Evropski centar za mir i razvoj
Vukmirović, D., Smith, G.R. (2008) Studija o životnom standardu: Srbija 2002-2007. Beograd: Republički zavod za statistiku Republike Srbije
Zakić-Vujatović, Z.M. (2001) Agrarna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg1602209J
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2017.
Creative Commons License 4.0