Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:8
  • full-text downloads in 30 days:3
article: 2 from 2  
Back back to result list
Vojno delo
2018, vol. 70, iss. 7, pp. 268-280
article language: Serbian
document type: unclassified
published on: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1807268K
Uticaj stimulativnih mera na motivaciju pripadnika Vojske Srbije
(The title is not available in English)
aGeneralštab Vojske Srbije, Beograd
bUniversity of Defence, Military Academy, Belgrade

Abstract

(not available in English)
Motivacija je od izuzetnog značaja u organizacijama posebne namene kakva je vojska. U Vojsci Srbije, u cilju podizanja nivoa motivisanosti njenih pripadnika ustanovljen je i normativno uređen sistem dodele stimulativnih mera (nagrada). Njime su utvrđeni vrste i način dodele nagrada. Praksa je pokazala da dosledna primena propisanih odredbi može da ima značajan uticaj na motivaciju pripadnika Vojske Srbije. Dosledna primena podrazumeva objektivan, jasan i transparentno realizovan proces dodele nagrada i ispoljava jako motivaciono dejstvo na sve pripadnike organizacije. Međutim, određena iskustvena opažanja ukazuju na pojavu da nivo uticaja dodele nagrada u poslednjem periodu nije adekvatan i da ne doprinosi značajno dostizanju željenog nivoa motisanosti pojedinaca i kolektiva. Razlozi za to mogu biti brojni, a cilj našeg rada bio je da identifikujemo neke od bitnh razloga. U radu su prikazani rezultati istraživanja stavova 393 profesionalna pripadnika Vojske Srbije o motivacionom uticaju stimulativnih mera. Podaci su prikupljeni ispitivanjem stavova o uticaju dodele stimulativnih mera na motivaciju za rad, uticaju stimulativnih mera na motivaciju za rad i radne rezultate u organizaciji, stavova o načinu dodele i o zasluženosti dodeljenih stimulativnih mera. Takođe je utvrđena i prikazana rang lista stimulativnih mera (nagrada) u Vojsci Srbije, kao i razlike u rangiranju stimulativnih mera i razlike u stavovima različitih grupa ispitanika (oficir-podoficir, visoka-srednja stručna sprema, rukovodioci-izvršioci) čije je postojanje utvrđeno primenom Opštenaučne statističke metode i njoj bliskih instrumenata.

Keywords

References

*** (2011) Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije. Beograd
*** (2015) Strategijski pregled odbrane Republike Srbije
*** (2012) Doktrina upravljanja ljudskim resursima
Alargić, D. (2015) Sistem vrednosti pripadnika Vojske Srbije u kontekstu reformi društva. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 287-314
Maslow, A. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Milićević, M.R., Župac, G.Ž. (2012) Subjective approach to the determination of criteria weights. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 2, str. 48-70
Petz, B. (1974) Osnovne statističke metode. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU - Izdavački zavod
Todorović, D. (2008) Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju