Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 7, br. 1, str. 195-224
Sociološki aspekt apsentizma radne snage
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bAlfa univerzitet, Beograd
cNarodna biblioteka "Radislav Nikčević", Jagodina

e-adresailidjina@yahoo.com, gordana.mrdak@alfa.edu.rs, marko.bojic977@outlook.com
Sažetak
Pojava apsentizma radne snage je izrazito kompleksna a tome u prilog govori činjenica da je iz današnje perspektive rezultirala velikim brojem organizacionih fenomena koji se podrobno proučavaju. Sociološki aspekt apsentizma kao primarno društvenog fenomena je potrebno analizirati sa društvenog aspekta tako da se isti proučava kroz sociološke, psihološke i socijalno - ekonomske faktore, demografske karakteristike, radnu socijalizaciju i zdravstveno stanje, a sve u interakciji radne sredine i životne okoline koje su međusobno povezane i uslovljene. Mnogobrojni faktori koji utiču na radni apsentizam mogu se grupisati i definisati kao karakteristike posla i radne situacije, individualne karakteristike i karakteristike vanradne situacije. Od nemerljivog značaja je poznavanje, praćenje i razumevanje ovih faktora odnosno onih organizacionih momenata koji su prepoznati kao socijalni uzroci pojave i razvoja apsentizma radne snage u organizaciji što je u fokusu teme ovog rada.
Reference
Andrejić, M., Janošević, M., Ilić, Đ., Panić, S. (2019) Mentori i mentorski rad. Vojno delo, vol. 71, br. 6, str. 406-424
Blagojević, M. (1989) Obrazovanje žena - proizvodnja marginalnosti. Žena, br. 3, str. 18
Bosanac, M., Mandić, O., Petković, S. (1977) Rječnik sociologije i socijalne psihologije. Zagreb: Informator
Costelo, T.W.F. (1975) The Industrial Psychologist Looks at Absenteeism. u: Yolles F., et al. [ur.] Absenteeism in Industry, Springfield
Cucić, V. (1984) Socijalno medicinska dimenzija apsentizma i njegovih posledica. Revija rada, br. 6: 37
Čukić, B. (1985) Apsentizam u radu i samoupravljanju. Kragujevac: Svetlost
Čuk-Kranjc, A. (1969) Apsentizam u svetlu novog radnog vremena. u: Simpozijum o radnom vremenu, Bled, 35
Damnjanović, R., Bešlin-Feruh, M., Rajković, A. (2020) Marketing održivog razvoja i ekološki menadžment. Održivi razvoj, vol. 2, br. 2, str. 31-40
Gibson, R.O. (1966) Toward a Conceptualization of Absence Behavior of Personnel in Organization. Administrative Science Quarterly, 1, (1): 107-133
Guzina, M. (1980) Kadrovska psihologija. Beograd: Naučna knjiga
Ilić, Đ., Andrejić, M., Janošević, M., Ilić, S. (2019) Uticaj nacionalne kulture na proces upravljanja organizacionim promenama. Vojno delo, vol. 71, br. 7, str. 419-440
Kirby, P. (2012) Attendance and work effort in the Great Northern Coalfield, 1775-1864. Economic History Review, 65(3), 961-974
Letica-Gerjan, G. (1984) Socijalno-medicinski aspekti ugrožene trudnoće s naglaskom na apsentizam. Žena, br. 1-2: 28
Marković, Ž.D. (1979) Sociologija rada. Beograd: Savremena administracija, str. 198
Mihailović, D. (1985) Motivacija za rad. Beograd: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada
Milosavljević, S., Pantelejić, Đ., Međedović, D. (2019) Primena i mogućnost unapređenja ekonomskih činilaca u realizaciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 7-16
Nikolić, S. (1984) Motivacija i stimulacija radnika kao faktor produktivnosti rada. Revija rada, br. 2-3: 37-49
Pilić, V. (1969) Karakteristike i problemi ženske radne snage u Jugoslaviji. u: Stjepanović-Zaharijevski Dragana [ur.] Moć i nemoć žene - sociološko istraživanje apsentizma, Beograd: Institut za ekonomska istraživanja, str. 47
Stjepanović-Zaharijevski, D. (1999) Moć i nemoć žene - sociološko istraživanje apsentizma. Niš: Prosveta
Stojanović, C., Stanojević, P. (2017) Ciljevi organizacionog sistema i IMSa. Akcionarstvo, 23, (1); 5-18
Šverko, B., Petz, B. (1973) Prilog ispitivanju stavova prema noćnom radu. u: Stjepanović-Zaharijevski Dragan [ur.] Moć i nemoć žene - sociološko istraživanje apsentizma, Zagreb: Društvo psihologa SR Hrvatske, page 71
Vroom, V. (1969) Industrial Social Psychology. u: Lindzey G., Arnson E. [ur.] The Handbook of Social Psychology, 5, page 36
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor2101195I
primljen: 08.12.2020.
prihvaćen: 01.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci