Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2010, vol. 58, br. 2, str. 71-89
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 21/04/2010
doi: 10.5937/vojtehg1002071I
Softverski model estimatora radijalne brzine ciljeva
Generalštab Vojske Srbije, Uprava za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2), Beograd

e-adresa: dni@verat.net

Sažetak

U radu je softverski modelovan novi blok u delu za obradu signala softverskog radarskog prijemnika, koji je nazvan estimator radijalne brzine. Detaljno je opisan način procene Doplerove frekvencije na osnovu MUSIC algoritma i ukratko prikazan način rada pri merenju. Svi parametri pri merenju klatera i detekcije simuliranih i realnih ciljeva dati su tabelarno, a rezultati grafički. Na osnovu analize prikazanih rezultata može se zaključiti da se pomoću projektovanog estimatora radijalne brzine može precizno proceniti Doplerov pomak u reflektovanom signalu od pokretnog cilja, a samim tim može se precizno odrediti njegova brzina.

Ključne reči

softverski radar; estimator radijalne brzine; simulirani cilj; realni cilj

Reference

Chung-Yi, C. (1996) Modeling and simulation of a search radar receiver. California: Naval Postgraduate School Monterey
Grydeland, T. (2004) Software radar signal processing. Annales Geophysicale
Grydeland, T. (2003) Interferometric and high time-resolution observations of naturally enhanced ion-acoustic echoes at the EISAT svalbard radar: Software radar and incoherent scattering. Tromso: Faculty of Science Department of Physics, Doctor Scientiarum Dissertation
Haykin, S.S. (1986) Adaptive filter theory. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Ivković, D. (2007) Modifikacija konvencionalnih radara na bazi koncepta softverskog radara. Vojnotehnički glasnik, vol. 55, br. 2, str. 178-191
Ivković, D. (2008) Rezultati obrade signala u projektovanim blokovima prijemnika softverskog radara. Vojnotehnički glasnik, vol. 56, br. 2, str. 167-180
Ivković, D. (2007) Koncept softverskog radara. Vojnotehnički glasnik, vol. 55, br. 1, str. 40-49
Popović, M. (1996) Digitalna obrada signala. Beograd: Nauka
Reed, J.H. (2002) Software radio, comunications enginering and emerging technologies. Prentice-Hall PTR
Schleher, D.C. (1991) MTI and pulsed doppler radar. Norwood: Artech House, USA
Zatkalik, J. (1995) Radiolokacija. Beograd: Nauka, I deo