Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2010, vol. 58, br. 3, str. 78-87
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 07/09/2010
doi: 10.5937/vojtehg1003078T
Jedan pristup u oceni efektivnosti sistema za zvukometrijsko izviđanje 'Boomerang'
Vojna akademija, Beograd

e-adresa: terzicmiroslav@yahoo.com

Sažetak

U radu je prikazan jedan pristup u oceni efektivnosti sistema za zvukometrijsko izviđanje. Sistem za zvukometrijsko izviđanje modelovan je kao sistem masovnog opsluživanja, opisana su stanja sistema, parametri i izveden izraz za određivanje verovatnoće opsluživanja sistema za zvukometrijskao izviđanje, kao kriterijuma za ocenu efektivnosti.

Ključne reči

Reference

Blanchard, B.S., Lowery, E.E. (1969) Maintainability principles and practices. New York: McGraw-Hill Book Company
Devetak, S., Đorđević, D. (2008) Analiza efikasnosti funkcionalnih radio-komunikacionih centara. Vojnotehnički glasnik, vol. 56, br. 4, str. 38-47
Šepec, V.V. (2004) Procena efikasnosti sistema veza u borbi. Beograd: Makarije
Vučićević, R. (2003) Teorija verovatnoće sa osnovama teorije masovnog opsluživanja. Beograd: Vojna akademija
Vukadinović, S.V. (1975) Elementi teorije masovnog opsluživanja. Beograd: Naučna knjiga, str. 17