Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 2, str. 158-174
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 27/07/2011
doi: 10.5937/vojtehg1102158B
Primena GIS sa aspekta multifunkcionalnosti
Vojska Srbije, Vojnogeografski institut, Beograd

e-adresa: vgi@vs.rs

Sažetak

Primena računarske tehnologije u oblasti nauka o Zemlji dovela je do pojave i nastanka novih naučnih disciplina, među kojima se posebno ističu digitalna kartografija i GIS. U radu se opisuje primena GIS sa više aspekata, i to: multirazmernosti, multitematike, multiprikaza, prilagođavanja standardnim softverskim platformama i višekorisničkog pristupa podacima.

Ključne reči

GIS; multifunkcionalnost; multirazmernost; multitematika; multiprikaz

Reference

Borisov, M., Banković, R. (2009) Prva digitalna geografska karta u Srbiji - pre i sada. Zbornik radova VGI, Beograd
Borisov, M. (2007) Digitalna topografska karta 1:250 000 - prema NATO standardima. Vojnotehnički glasnik, vol. 55, br. 4, str. 475-479
Borisov, M. (2006) Razvoj GIS. Beograd: Zadužbina Andrejević
Hiroshi, M. (2008) New legislation on NSDI in Japan-basic act on the advancement of utilizing geospatial information. Bulletin of the Geographical Survey Institute, Japan, vol. 55, str. 1-10
Regodić, M.D. (2010) Korišćenje satelitskih snimaka za vođenje radne karte. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 62-82