Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2015, vol. 63, br. 2, str. 161-178
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg63-6068
Kaizen koncept i njegova primena u logistici
98. vazduhoplovna brigada, 161. bataljon za obezbeđenje aerodroma, Niš

e-adresa: ruplje1974@gmail.com

Sažetak

Kaizen je japanska filozofija koja se fokusira na kontinualno poboljšanje, pojednostavljenje i ubrzanje procesa, smanjenjem ili eliminisanjem rasipanja, trošeći minimum potrebnih resursa, a pri tome isporučuje najbolji mogući kvalitet proizvoda ili usluga. To je proces koji, kada se uradi pravilno, humanizuje radno mesto, eliminiše preterano težak rad i uči ljude kako da vrše ispitivanja sopstvenog rada (koristeći naučne metode), eliminišući škart u procesu poslovanja. Mnoge vojne organizacije prepoznale se prednosti Kaizena i implementirale ga u svoju praksu. Kaizen je jedna od najprihvatljivijih metoda kontinualnog unapređenja procesa u logistici. Omogućava inkrementalno poboljšanje procesa, jeftin je i fleksibilan. Istovremeno, pruža mogućnost organima logistike da brzo, efektno i efikasno reaguju na sve promene u njenom turbulentnom i složenom okruženju.

Ključne reči

Reference

Andrejić, M., Sokolović, V. (2009) Integralna logistička podrška sredstava naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 1, str. 32-53
Andrejić, M.D., Sokolović, V.S., Milenkov, M.A. (2010) Concept development of logistic services. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 4, str. 37-62
Bošković, R. (2003) Alati kvaliteta. u: XIII stručni seminar o kvalitetu - Kvalitet kao poslovna strategija, Petrovac, septembar 17-19, 50-52
Imai, M. (2008) Kaizen - Ključ japanskog poslovanja. Beograd: Mono i Manjana
Kovi, S.R. (2006) Sedam navika uspešnih ljudi. Beograd: Grmeč
Perović, M. (2003) Nacionalna strategija kvaliteta i poslovne izvrsnosti. u: XIII stručni seminar o kvalitetu - Kvalitet kao poslovna strategija, Petrovac, septembar 17-19, 9-13
Pešić, P. (2011) Implememtacija Lean koncepta u sistem logističke podrške vojne organizacije. u: Četvrti simpozijum sa međunarodnim učešćem TRANSPORT I LOGISTIKA, Mašinski fakultet, Niš, maj 27, pp. 95-102
Pešić, P. (2012) Implememtacija Lean Six Sigma koncepta u sistem snabdevanja vojne organizacije. Niš: Mašinski fakultet, magistarska teza
Pešić, P.J. (2010) Menadžment procesom lanca snabdevanja u vojnoj organizaciji primenom logističkog Controllinga. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 2, str. 150-164
Stoiljković, V., Stoiljković, P., Stoiljković, B. (2009) Implemenatacija Lean Six Sigma koncepta u proizvodne i uslužne organizacije. Menadžment totalnim kvalitetom & izvrsnost, vol. 37, br. 1-2, str. 499-504