Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 3, str. 177-185
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 07/09/2011
doi: 10.5937/vojtehg1103177B
Korišćenje geotopografskih materijala u zaštiti životne sredine
Vojnogeografski institut, Beograd

e-adresa: sbakrac@yahoo.com

Sažetak

U skladu sa zahtevima za zaštitom i unapređenjem stanja životne sredine, korišćenje podataka o prostoru predstavlja specifičnu potrebu za različitim vrstama geografsko-kartografskih informacija. Teorijsko i praktično razumevanje ovih zahteva, uz postojeća iskustva i primenu odgovarajućih standarda, pomaže u rešavanju konkretnih ekoloških problema. Shodno tome, u ovom radu pokušaćemo da, analiziranjem i mogućim upoređenjem modela, ukažemo na značaj, potrebu i mogućnosti korišćenja postojećih geotopografskih materijala (GTM).

Ključne reči

zaštita životne sredine; analogne i digitalne karte; podaci o prostoru; GIS/EIS

Reference

Borisov, M., Banković, R., Drobnjak, S. (2009) Modelovanje procesa nad topografskim podacima. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 3, str. 207-218
Borisov, M. (2006) Vojne topografske karte. Vojnotehnički glasnik, vol. 54, br. 1, str. 81-87
Čvorović, Z.V. (2005) Upravljanje rizicima u životnoj sredini. Beograd: Zadužbina Andrejević
Gigović, L.J. (2010) Digitalni modeli visina i njihova primena u vojnoj analizi terena. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 2, str. 165-178
Kostić, M. (2009) Digitalno modelovanje u prostornom planiranju - evaluacija morfometrijskih karakteristika magistarski rad. u: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Naučno-stručna konferencija, Palić - Subotica, Beograd
Milanović, M.M., Lješević, M.A. (2009) Teledetekcione metode istraživanja životne sredine. Beograd: Univerzitet, Geografski fakultet
Peterca, M., i dr. (1974) Kartografija. Beograd: Vojnogeografski institut, udžbenik
Regodić, M.D. (2010) Primena satelitskih snimaka za dopunu sadržaja topografskih karata. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 4, str. 63-85