Article metrics

  • citations in SCindeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:2
  • full-text downloads in 30 days:1
article: 3 from 3  
Back back to result list
Vojno delo
2018, vol. 70, iss. 2, pp. 394-413
article language: Serbian
document type: unclassified
published on: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1802394P
Inovacija menadžmenta u funkciji razvoja
(The title is not available in English)
aNarodna banka Srbije
bUniversity of Defence, Military Academy, Belgrade
cFakultet za poslovnu ekonomiju i pravo, Beograd
dUniversity of Defence, Faculty of Medicine of the Military Medical Academy, Belgrade

e-mail: marjan.milenkov@va.mod.gov.rs

Abstract

(not available in English)
Razvoj organizacije (firme) uslov je opstanka, a podrazumeva i njeno prilagođavanje promenama okruženja i unapređenje položaja u okruženju. Srž razvoja jesu inovacije koje su u oblasti menadžmenta ključne za razvoj. Prevelika vlast skoncentrisana u rukama malog broja ljudi u vrhu organizacijske hijerarhije čini da kapacitet organizacije za promene postane talac njihove volje i spremnosti da unapređuju svoja znanja, a takva organizacija je manje fleksibilna i manje otporna. Stroga kontrola i nadzor mogu, u izvesnoj meri, da nateraju zaposlene na poslušnost, ali sigurno guše inicijativu, kreativnost i strast, bez kojih nema napretka. Planiranje, kao inicijalna upravljačka funkcija, dugo je bilo dobar način da organizacija smanji neizvesnost koju donosi budućnost. Međutim, moderno vreme ne karakterišu samo promene, već i brzina kojom se one odvijaju, dubina i sveobuhvatnost, što akterima ne ostavlja vremena za predah, obimne analize i dugoročno planiranje. S tim u vezi, Rupert Mardok, predsednik i generalni direktor 'News Corporation', izjavio je: 'Svet se veoma brzo menja. Veliki više neće pobeđivati male. Sada će brzi pobeđivati spore.' Dugoročne prognoze i planovi koji su na njima zasnovani pokazali su se kao nedovoljno pouzdani. Prognoziranje budućnosti u sinergiji sa proaktivnim, inovativnim delovanjem u oblasti poslovanja, politike, strategije i menadžmenta predstavlja odgovor na izazove koje donosi turbulentno okruženje. Za takve izazove potrebno je napraviti adekvatne pripreme (kadrovske, organizacione, finansijske, materijalne, psihološke), mobilisati sve ljude u organizaciji i osloboditi sav kreativan potencijal organizacije. Stvaranje uslova za uključivanje svih zaposlenih u organizaciji jeste glavni zadatak inovacije1 menadžmenta.

Keywords

References

*** Projekat Vojne akademije pod nazivom Model baze podataka za podršku odlučivanja organa logistike. oznake VA-TT/6/13/-15
*** (2012) Međunarodna konferencija 'Life Cycle Engineering and Management', Zbornik radova sa međunarodne konferencije, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor. strana 311-320
Andrejić, M., Panić, S., Milenkov, M., Andrejić, S., Mirčevski, M. (2015) Interna komunikacija u funkciji motivisanja zaposlenih / Internal comunicationsin function motivation employees. in: Zbornik radova, 18. DQM Međunarodna konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU ICDQM - 2015, Beograd, Srbija, 25-26 jun, strana 159-165
Andrejić, M., Čabarkapa, O. (2012) Timski rad u vojnim organizacionim sistemima, komercijalni udžbenik. Beograd: Medija centar Odbrana
Andrejić, M., Novaković, S., Majstorović, A. (2008) Planiranje u vojnim organizacionim sistemima. Vojnotehnički glasnik, vol. 56, br. 1, str. 13-30
Andrejić, M., Čabarkapa, O. (2001) Timski rad u vojnim organizacionim sistemima. Vojno delo, vol. 53, br. 3, str. 83-107
Andrejić, M.D., Andrejić, I.M., Arsić, S.N., Ljubojević, S.D. (2015) Prilog unapređenju rada i upravljanja u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 2, str. 108-130
Arndt, M. (2006) Creativity overflowing. Bussiness Week, May 8
Boorstin, J.‘., Perservatives, N. (2003) No Unions, Lots of Dough. Fortune, September 15
Dajmond, S. Dobiti više - kako da pregovaranjem postignete svoje ciljeve u stvarnom svetu. Samizdata B92, prevod s engleskog
Hamel, G. (2007) Budućnost menadžmenta. Novi Sad: Asee, str. 35-36
Jovanović, D., Panić, S., Andrejić, M., Jovanović, V. (2012) Uticaji poverenja u lidere na poslovnu izvrsnost ICDQM. in: 15. Međunarodna konferencija 'Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću'
Jovanović, D., Mirčevski, M., Panić, S., Andrejić, M., Mišković, V. (2013) Business excellence - effects of trust in leaders. Metalurgia International, Vol XVIII
Kavi, S.M.R. (2009) Brzina poverenja - jedna stvar koja sve menja. Novi Sad: Asee, Predgovor knjige
Ljubojević, S.D., Andrejić, M.D., Dragović, N.K. (2013) Prilog unapređenju menadžmenta u logistici odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 4, str. 80-120
Robbins, S.P. (1995) Bitni elementi organizacijskog ponašanja. Zagreb: Mate
Towers, P. (2006) Winning strategies for a global workplace. Executive Report
Trandafilović, S., Dragović, N., Andrejić, M. Reforma u funkciji održivog razvoja sistema
Welch, A.J. (2004) Veština pobeđivanja. Novi Sad: Asee books