Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 4, str. 359-384
Prilog unapređenju promišljanja u Srbiji o brodarstvu i logistici privrednih brodova
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd + Visoka brodarska škola akademskih studija, Beograd
bVisoka brodarska škola akademskih studija, Beograd
cUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: rečno brodarstvo; privreda; plovni putevi; brod; složeni sistem; logističke funkcije; logistika privrednih brodova; održavanje brodova; edukacija kadra
Sažetak
Rečno brodarstvo u Srbiji može biti veliki zamajac privrede, posebno reka Dunav kao važan panevropski koridor. Neophodno je iskoristiti prirodni potencijal i sistemskim merama zaštititi, oživeti i unaprediti plovidbu rekama na prostoru Srbije, a istovremeno poboljšati uslove rada i zaštititi lađarsku tradiciju u Srbiji. Dostizanje sposobnosti Srbije da školuje kadar za brodarstvo dovešće do neophodnog podmlađivanja lađarskog kadra, do povećanja obima i bezbednosti plovidbe na plovnim putevima Srbije, unapređenja odbrambenih sposobnosti zemlje, zaposlenja većeg broja školovanih mladih ljudi na brodovima drugih država, ali i do unapređenja međunarodnog ugleda i kredibiliteta Srbije.
Reference
*** (2013/2019) Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izdavanja i zamene, sadržini i obrascu brodarske knjižice i dozvole za ukrcavanje, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu i načinu vođenja registra izdatih brodarskih. Službeni glasnik RS, br. 40 od 7. maja, 13 od 28. februara
*** (2010/2012) Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Službeni glasnik RS, br. 73 i 121
Adamović, Ž., et al. (2000) Projektovanje tehničkih sistema sa aspekta održavanja. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Aleksić, M. (2006) Metodologija izbora koncepcija održavanja kompleksnih brodskih sistema. Beograd: Vojna akademija, doktorska disertacija
Andrejić, M., Milenkov, M. Logistika u sistemu odbrane. Beograd: MEDIJA CENTAR 'ODBRANA', knjiga 638 strana, ISBN 978-86-335-0633-5
Andrejić, M., Ljubojević, S., Milenkov, M. (2013) Primena operacionih istraživanja u logistici odbrane. u: Zbornik radova SYM-OP-IS 2013, Beograd: FON, str. 412-417
Andrejić, M., Sokolović, V. (2009) Integralna logistička podrška sredstava naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 1, str. 32-53
Andrejić, M. (2001) Metode i softver za podršku planiranju u logističkim organizacionim sistemima. Vojnotehnički glasnik, vol. 49, br. 1, str. 36-52
Andrejić, M., Panić, S., Ilić, Đ. (2018) Uloga i delovanje elite u oslobađanju i usmeravanju društvene energije. Vojno delo, vol. 70, br. 5, str. 334-355
Andrejić, M., Milenkov, M. (2017) Prilog unapređenju promišljanja o promenama u logistici odbrane. u: Zbornik radova sa 20. DQM Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2017, izdavač Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću -DQM, Prijevor, strana 37-62
Andrejić, M.D., Mirčevski, M.R., Jovanović, V.V. (2018) Prilog boljem promišljanju logistike Vojnomedicinske akademije kao velikog poslovno-tehničkog sistema. Vojno delo, vol. 70, br. 3, str. 433-447
Andrejić, M.D., Prdić, N.S., Obućinski, D.M. (2015) Uticaj privatnog zdravstvenog osiguranja na socioekonomski razvoj Srbije. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 293-300
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Andrejić, M.D., Sokolović, V.S., Milenkov, M.A. (2010) Koncept razvoja službi logistike. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 4, str. 37-62
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A. (2012) Pokazatelj izgrađenosti logistike odbrane kao nauke. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 4, str. 102-116
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Andrejić, I.M. (2012) Teorijske osnove i pristup sagledavanju izgrađenosti logistike odbrane kao nauke. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 3, str. 90-108
Čolić, V., Radmilović, Z., Škiljajica, V. (1994) Vodni saobraćaj. Beograd: SbF
Dvornik, J., Dvornik, S. (2013) Konstrukcija broda. Split: Pomorski fakultet u Splitu
Ilić, Đ., Andrejić, M., Janošević, M. (2017) Prilog unapređenju komunikacije i poslovanja u logističkim poslovima sistema. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 424-436
Ivošević, Š. (2016) Održavanje i bezbednost broda. Kotor
Jovanović, D. (1989) Organizacija održavanja mašina. Beograd: Mašinski fakultet
Ljubojević, S.D., Andrejić, M.D., Dragović, N.K. (2013) Prilog unapređenju menadžmenta u logistici odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 4, str. 80-120
Milošević, M., Milošević, Š. (1981) Osnove teorije broda. Zagreb: Tehnička knjiga, 1
Minić, S. (1998) Modeli održavanja tehničkih sistema. Beograd: VIZ
Petković, R., Kokanović, M., Ćirović, M. (1988) Organizacija održavanja TMS. Zagreb: CVTŠ KoV JNA
Poldrugo, R. (2017) Održavanje broda. Split: Pomorski fakultet u Splitu, završni rad
Radonjić, V.M., Andrejić, M.D., Epler, I.J. (2014) Organizacija tehnološkog procesa remonta složenih tehničkih sistema u Tehničkom Remontnom zavodu u Čačku. Vojnotehnički glasnik, vol. 62, br. 2, str. 136-150
Sokolović, V.S., Andrejić, M.D., Ljubojević, S.D. (2013) Integralni pristup proračunu troškova životnog veka sredstava naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 4, str. 138-160
Todorović, J.B. (1993) Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema. Beograd: Jugoslovensko društvo za motore i vozila
USAID, Ekonomski Fakultet U.Beogradu-Ekonomski Institut (2010) Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020. http://www.kss.org.rs/doc/1102_makroekonomska_proj__razv_Srbije_2011-2020.pdf (pristupljeno aprila 2018. godine)
Uzelac, N. (2005) Efekti primene metoda upravljanja na bazi rizika u održavanju. Beograd: Vojna akademija, magistarski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1904359A
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.