Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 4, str. 1407-1420
Dimenzije razvoja multikulturalnosti u školskoj sredini
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresazokapet@filfak.ni.ac.rs, marijac@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Ključne reči: razvoj multikulturalnosti; škola; nastavnik; učenik; udžbenik
Sažetak
Danas se kao jedan od osnovnih zahteva u procesu reformisanja našeg školskog sistema nameće potreba demokratizacije, odnosno transponovanja demokratskih principa i vrednosti u procesu vaspitanja i obrazovanja. U skladu sa pluralističkom orijentacijom u obrazovanju kojom se ističe potreba osposobljavanja mladih za razvoj sopstvene individualnosti i specifičnosti, uz uvažavanje individualnosti drugih, neophodno je razvijati ideju multikulturalnosti i multiperspektivnosti u svim aspektima vaspitno-obrazovnog delovanja u školi. U radu će, kroz analizu pojedinih dimenzija školskog konteksta: školske klime, školskog programa, nastave, uloge nastavnika, udžbenika, biti ukazano na mogućnosti koje školski kontekst pruža za razvoj multikulturalnosti.
Reference
*** (2009) Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima. Službeni glasnik RS, 72
Avramović, Z. (2003) Kulturni identitet u obrazovanju: neizbežnost razlika. u: Uvažavanje različitosti i obrazovanje, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 143-149
Banks, J.A. (1999) An introduction to multicultural education. Boston: Allyn and Bacon
Bruner, J. (2000) Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa
Domenak, Ž. (1991) Evropa - kulturni izazov. Beograd: Biblioteka XX vek
Đurišić-Bojanović, M. (2003) Multikulturalnost i multiperspektivnost u obrazovanju. u: Krnjajić, S. [ur.] Uvažavanje različitosti i obrazovanje, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 137-142
Goldberg, D.T. (1994) Multiculturalism. Basil Blacwell
Jensen, E. (2003) Super-nastava - nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb: Educa
Jurić, V. (2007) Kurikulum suvremene škole. u: Previšić V., N.Šoljan, Hrvatić N. [ur.] Teorije-metodologija-sadržaj-struktura, Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta, Kurikulum
Kahne, J., Bailey, K. (1999) The role of social capital in youth development: The case of I have a dream programs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 21 (3), str. 321-43
Komisija za razvoj školskog programa, Ministarstvo prosvete i sporta RS (2002) Strategija razvoja kurikuluma u obaveznom i srednjem obrazovanju
Krnjajić, S.B. (2002) Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Lazarević, D. (2003) Udžbenik i uvažavanje različitosti - oslonci u kritičkom i kreativnom mišljenju. u: Šefer J., Maksić S., Joksimović S. [ur.] Uvažavanje različitosti i obrazovanje, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 126-133
Nacionalni prosvetni savet (2010) Standardi kvaliteta udžbenika
Pešić, J.M. (2005) Sociokulturni pristup udžbeniku. Psihologija, vol. 38, br. 4, str. 369-381
Petrović-Stanisavljević, Z. (2010) Otvorenost škole kao humane socijalne zajednice i razvoj multikulturalnosti. Facta universitatis - series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, vol. 9, br. 1, str. 125-138
Plut, D. (2003) Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Spasenović, V.Z. (2008) Vršnjački odnosi i školski uspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Stanisavljević-Petrović, Z. (2010) Razvoj multikulturalnosti u školskom kontekstu. u: Obrazovanje ličnosti i rad, Niš: Filozofski fakultet - Departman za psihologiju
Žužul, A. (2007) Udžbenik u nacionalnom kurikulumu. u: Previšić Vlatko [ur.] Kurikulum - teorija, metodologija, sadržaj, struktura, Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka