Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2016, vol. 65, br. 1, str. 181-196
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/nasvas1601181C

Creative Commons License 4.0
Preferencija vrste studija i vrednosnih ciljeva kod učenika gimnazija u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: milanko.cabarkapa@gmail.com

Sažetak

Kad je reč o faktorima koji utiču na profesionalno opredeljenje učenika, u psihološkoj literaturi je uglavnom ispitivana uloga škole, vršnjaka, roditelja, materijalnih i socijalnih činilaca, a manje uloga osobina ličnosti, ciljeva, očekivanja, ličnih i društvenih vrednosti. U ovom radu pažnja je usmerena na preferenciju ličnih i društvenih vrednosti koje su posmatrane kao ciljevi u kontekstu izbora fakulteta, a time i budućeg zanimanja. Korišćene su dve liste - 18 ličnih i 18 društvenih vrednosti, koje su primenjene na uzorku od 497 maturanata. Ispitivanje je sprovedeno na terenu, u školskim uslovima, na teritoriji Beograda i nekoliko gradova u unutrašnjosti Srbije. Rezultati istraživanja pokazuju da se većina maturanata (oko 55%), opredeljuje za društveno-humanističke i medicinsko-biološke, a manje za prirodne i tehničke fakultete. Pokazalo se da su polna pripadnost i smer u gimnaziji značajne varijable koje su povezane s izborom studija i fakulteta, dok ostale sociodemografske varijable nisu bile značajne. Rezultati takođe pokazuju da postoje značajne razlike u stepenu prihvatanja pojedinih vrednosti, pri čemu se u celini posmatrano veća važnost pridaje ličnim nego društvenim vrednostima, što potvrđuje opravdanost polaznog stava autora da treba odvojeno ispitivati lične i društvene vrednosti, jer imaju različit značaj za profesionalno opredeljenje mladih.

Ključne reči

Reference

Arnold, J. (2005) Work psychology: Understending human behavior in the workplace. New Jersey: Prentice Hall
Borman, W., Klimoski, R., Ilgen, D., ur. (2001) Handbook of psychology, industrial organizational psychology. New York: John Wiley & Sons
Brančić, B. (1986) Psihološke teorije izbora zanimanja - nove tendencije u profesionalnoj orijentaciji. Beograd: Naučna knjiga
Čabarkapa, M., Đurišić, B.M. (2014) Psihosocijalni izvori stresa u globalno promenjenom radnom okruženju i zahtevi za promenama u sistemu obrazovanja. u: Dimitrijević B. [ur.] Nauka i savremeni univerzitet - savremene paradigme u nauci i naučnoj fantastici, Niš: Filozofski fakultet, str. 48-63
Čabarkapa, M. (2009) Osvrt na teoriju Lorensa Kolberga o razvoju moralne svesti i odnosu prema moralnom ponašanju. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 39, str. 379-387
Dimitrijević, A., Hanak, N., Milojević, S. (2011) Psihološke karakteristike budućih pomagača - empatičnost i vezanost studenata psihologije. Psihologija, vol. 44, br. 2, str. 97-115
Erikson, E.H. (1976) Omladina, kriza, identifikacija. Titograd: Pobjeda
Havelka, N.N. (1994) Vrednosti i društvene promene: Replikacija jednog istraživanja o učeničkim očekivanjima od budućeg zanimanja. Psihologija, vol. 27, br. 1-2, str. 67-82
Havelka, N.N. (1995) Vrednosne orijentacije učenika i njihova očekivanja od budućeg zanimanja. Psihološka istraživanja, br. 7, 89-125
Havelka, N.N. (1998) Vrednosne orijentacije adolescenata - vrednosti i kontekst. Psihologija, vol. 31, br. 4, str. 343-364
Hedrih, V. (2009) Profesionalna interesovanja i osobine ličnosti. Godišnjak za psihologiju, vol. 6, br. 8, str. 155-171
Hedrih, V., Šverko, I. (2007) Evaluacija Holandovog modela profesionalnih interesovanja u Hrvatskoj i Srbiji. Psihologija, vol. 40, br. 2, str. 227-244
Joksimović, S.D. (1999) Razvoj i podsticanje altruizma mladih. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 5, str. 605-616
Knežević, G. (2014) Profesionalna selekcija - elementi, izazovi i jedno praktično rešenje. Beograd: Institut za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kuzmanović, B., Petrović, N. (2013) Lični i društveni ciljevi studenata u kontekstu njihovog profesionalnog usmerenja. Andragoške studije, br. 1, str. 49-72
Kuzmanović, B., Petrović, N. (2007) Struktura preferencija ličnih i društvenih ciljeva srednjoškolaca. Psihologija, vol. 40, br. 4, str. 567-585
Kuzmanović, B.R. (1990) Procena relativnog značaja društvenih ciljeva. u: Havelka Nenad i dr. [ur.] Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 321-325
Kuzmanović, B.R. (1995) Preferencije društvenih ciljeva. Psihološka istraživanja, 7, 49-69
Luković, S., Čizmić, S. (2012) Povezanost preferencija životnih stilova i profesionalnih interesovanja petnaestogodišnjaka. Primenjena psihologija, 5(1): 81
Moore, S., Leung, C. (2002) Young people's romantic attachment styles and their associations with well-being. Journal of adolescence, 25(2): 243-55
Nedeljković, M. (2012) Uloga škole u moralnom vaspitanju darovitih učenika. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 1, br. 2, str. 5-22
Nikolić, M., Mihailović, S., ur. (2004) Mladi zagubljeni u tranziciji. Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Pajević, D. (2006) Psihologija rada. Beograd: Liber
Radoman, M. (2011) Stavovi i vrednosne orijentacije srednjoškolaca u Srbiji. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York: Free Press
Schwartz, S.H., Bilsky, W. (1990) Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5): 878
Super, D.E. (1980) A life-span, life-space approach to career development. Journal of Vocational Behavior, 16(3): 282-298
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data status, peto izdanje
Trogrlić, A., Vasić, A. (2002) Polne razlike u profesionalnim interesovanjima učenika završnog razreda osnovne škole. Pedagoška stvarnost, vol. 48, br. 5-6, str. 409-425
Vranješević, J. (2001) Promena slike o sebi - autoportret adolescencije. Beograd: Zadužbina Andrejević