Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Andragoške studije
2013, br. 1, str. 49-72
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Lični i društveni ciljevi studenata u kontekstu njihovog profesionalnog usmerenja
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

Osnovni cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi koliko su studenti različitih fakulteta slični, odnosno koliko se razlikuju u stepenu prihvatanja različitih ličnih i društvenih ciljeva. Pošlo se od pretpostavke da se studenti sa određenim ličnim ciljevima i opredeljenjima za određene društvene ciljeve usmeravaju na određene fakultete, kao i da same studije utiču na to da se prihvataju i učvršćuju određeni ciljevi. U tom kontekstu je posebna pažnja bila usmerena na studente andragogije. Istraživanje je izvedeno 2010. godine na 481 studentu sa 10 različitih fakulteta i odeljenja (grupa) Univerziteta u Beogradu. Studenti su procenjivali važnost 18 društvenih (povećanje zaposlenosti, borba protiv korupcije, čuvanje tradicije, ulazak u EU i drugi) i 18 ličnih ciljeva (sticanje prijatelja, ostvarenje ljubavi, društvena moć, hedonističke težnje, i drugi). Statistički značajne razlike, među studentima različitih grupa, su ustanovljene na 14 društvenih ciljeva i 10 ličnih. Moguće je da je veza između vrednosnog sistema i izbora profesije uzajamna, ali taj odnos za sada ostaje otvoreno pitanje.

Ključne reči

lični ciljevi; društveni ciljevi; vrednosti; studenti; profesionalno usmerenje; ciljevi studenata andragogije

Reference

Alibabić, Š., Avdagić, E. (2012) Razvojni elementi u strategijama obrazovanja odraslih. Pedagogija, vol. 67, br. 1, str. 5-19
Brančić, B. (1986) Psihološke teorije izbora zanimanja - nove tendencije u profesionalnoj orijentaciji. Beograd: Naučna knjiga
Havelka, N.N. (1994) Vrednosti i društvene promene: Replikacija jednog istraživanja o učeničkim očekivanjima od budućeg zanimanja. Psihologija, vol. 27, br. 1-2, str. 67-82
Inglehart, R. (1977) The silent revolution: Changing values and political styles among Western publics. Princeton, NJ: Princeton University Press
Knoll, J.H. (2011) 'Celoživotno učenje' - novi termin za staru ideju? - potraga za istorijskim korenima. Andragoške studije, br. 1, str. 7-20
Kuzmanović, B., Petrović, N. (2007) Struktura preferencija ličnih i društvenih ciljeva srednjoškolaca. Psihologija, vol. 40, br. 4, str. 567-585
Kuzmanović, B.R. (1990) Procena relativnog značaja društvenih ciljeva. u: Havelka Nenad i dr. [ur.] Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 321-325
Kuzmanović, B.R. (1995) Preferencije društvenih ciljeva. Psihološka istraživanja, 7, 49-69
Lazarević, D.A., Janjetović, D.D. (2003) Vrednosne orijentacije studenata budućih vaspitača: Stabilnost ili promena. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 289-307
Lindeman, E.C. (1989) The meaning of adult education. Norman OK: Oklahoma Research Center for Continuing Professional and Higher Education
Ovesni, K. (2009) Andragoški kadrovi - profesija i profesionalizacija. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Petrović, N. (1996) Važnost ličnih i društvenih ciljeva i odnos prema političkim strankama. Beograd: Filozofski fakultet, diplomski rad
Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York: Free Press
Schwartz, S.H., Bilsky, W. (1987) Toward a universal psychological structure of human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53(3): 550
Schwartz, S.H., Bilsky, W. (1990) Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5): 878
Super, D.E. (1973) Psihološke determinante izbora zanimanja. Beograd