Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Psihologija
1998, vol. 31, br. 4, str. 343-364
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Vrednosne orijentacije adolescenata: Vrednosti i kontekst

Sažetak

Cilj istaživanja bio je da odgovorimo na pitanje: Da li je stepen prihvatanja pojedinih vrednosnih orijentacija osetljiv na kontekst u kojem se očekuje njihovo ispoljavanje ili ostvarivanje? Ispitivano je dvanaest vrednosnih orijentacija, koje se mogu opisati sledećim sintagmama: sigurno zaposlenje, dobra zarada, prijatni poslovi, socijalna moć, medijska popularnost, samostalnost u poslu, lično usavršavanje, sticanje novih znanja, posvećenost religiji, saradnja, pomaganje ljudima u nevolji i zalaganje za pravedno društvo. Opisi pojedinih vrednosti bili su kontekstualizovani u tri okvira: očekivanja od budućeg zanimanja, atributi slike o sebi u budućnosti i načini budućeg porodičnog života. Efekat konteksta na stepen prihvatanja pojedinih vrednosti je veoma umeren, i uglavnom se ogleda u malim, ponekad signifikantnim, razlikama u stepenu procene značaja pojedinih vrednosti, što rezultira i manjim razlikama u relativnom poretku vrednosti. Dve vrednosti koje su u kontekstu budućeg zanimanja i budućeg porodičnog života ocenjene kao najznačajnije su saradnja i sigurnost, dok u kontekstu slike o sebi na prvom mestu je lično usavršavanje, a na drugom saradnja. U sva tri konteksta poslednja dva mesta zauzimaju religioznost i medijska popularnost. Budući da je u ovom istraživanju variranje koteksta bilo minimalno, u sledećim istraživanjima bi trebalo uvesti izrazitije variranje konteksta.

Ključne reči

Reference

Adorno, T.W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J., Sanford, R.N. (1950) The authoritarian personality. New York, itd: Harper and Row
Allport, G.W., Vernon, P.E., Lindzey, G. (1951) A study of values: A scale for measuring dominant interest in personality. Boston, MA, itd: Houghton Mifflin
Erikson, E.H. (1976) Omladina, kriza, identifikacija. Titograd: Pobjeda
Eysenck, H.J. (1954) The psychology of politics. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Ferguson, L.W. (1940) The measurement of primary attitudes. J Psychol, vol. 10, str. 199-205
Ferguson, L.W. (1952) Personality measurement. New York, itd: McGraw-Hill
Fishbein, M. (1967) A consideration of beliefs and their role in attitude measurement. u: Fisbein M. [ur.] Attitude theory and measuerement, New York, itd: Wiley
Guilford, J.P. (1959) Personality. New York, itd: McGraw-Hill
Guttman, L. (1950) The problem of attitude and opinion measurement. u: Stoufer i dr. [ur.] Measurement and prediction, Princeton, NJ: Princeton University Press
Havelka, N.N. (1995) Vrednosne orijentacije učenika i njihova očekivanja od budućeg zanimanja. Psihološka istraživanja, br. 7, str. 89-125
Havelka, N.N. (1994) Vrednosti i društvene promene: Replikacija jednog istraživanja o učeničkim očekivanjima od budućeg zanimanja. Psihologija, vol. 27, br. 1-2, str. 67-82
Havelka, N.N., i dr., ur. (1990) Efekti osnovnog školovanja. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Havelka, N.N. (1975) Istraživanje vrednosti kod nas. Psihologija, vol. 8, br. 3-4, str. 139-150
Inhelder, B., Pijaže, Ž. (1978) Mišljenje u adolescenata. u: Ivić Ivan i Milinković M. [ur.] Intelektualni razvoj deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Joksimović, S.D. (1994) Oblici prosocijalnog ponašanja mladih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 26, str. 34-50
Joksimović, S.D. (1993) Dimenzije i pokazatelji prosocijalnog ponašanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 25, str. 9-24
Joksimović, S.D., Vasović, M.D. (1990) Psihološke osnove čovekoljublja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Kluckhohn, C. (1951) Values and value orientation in the theory of action: An exploration in definition and classification. u: Parsons T. i Shils E. [ur.] Toward a general theory of action, Cambridge, MA, itd: Harvard University Press, str. 388-433
Kohlberg, L.A. (1964) Development of moral character and moral ideology. u: Hoffman M.L. i Hoffman L.W. [ur.] Review of child development research, New York: Russell Sage Foundation, vol. 1
Kuzmanović, B.R. (1995) Društvene promene i promene vrednosnih orijentacija učenika. Psihološka istraživanja, br. 7, str. 17-48
Kuzmanović, B.R. (1990) Vrednosne orijentacije učenika završnog razreda osnovne škole. u: Havelka Nenad i dr. [ur.] Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 215-235
Kuzmanović, B.R. (1986) Preferencije načina života. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, br. 14, str. 45-67
Kuzmanović, B.R. (1973) Vrednosna usmerenost i spremnost za angažovanje u samoupravljanju. Psihologija, vol. 6, br. 3-4, str. 99-111
Lewin, K. (1948) Resolving social conflicts. New York-San Francisco, itd: Harper
Likert, R. (1932) A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, br. 140
McClleland, D.C. (1961) The achieving society. New York, itd: Van Nostrand
Morris, C.W. (1956) Varietes of human values. Chicago, itd: University of Chicago Press
Pantić, D.J. (1977) Vrednosti i ideološke orijentacije društvenih slojeva. u: Popović Mihailo V., Bolčić Silvano I., Pešić Vesna D., Janićijević Milosav M. i Pantić Dragomir J. [ur.] Društveni slojevi i društvena svest, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja, str. 269-406
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1981) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Petrović, M. (1973) Vrednosne orijentacije delinkvenata. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Piaget, J. (1932) Le jugement moral chez l'enfant. Paris: Alcan
Popadić, D.B. (1995) Uzrasne i generacijske razlike u preferenciji životnih stilova. Psihološka istraživanja, br. 7, str. 71-87
Popadić, D.B. (1990) Učeničke preferencije načina života. u: Havelka Nenad i dr. [ur.] Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 235-259
Popović, B.V., Miočinović, L.Đ. (1977) Moralne vrednosti dece i mladih i njihov razvoj. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Remmers, H.H., Silance, E.B. (1943) Generalized attitude scales. J Soc Psychol, 5, str. 298-313
Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York, itd: Free Press
Rokeach, M. (1968) Beliefs, attitudes and values. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Rokeach, M. (1960) The open and closed mind. New York-Oxford: Basic Books
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1918) The Polish peasant in Europe and America. Boston, MA: Badger, vol. 1
Thurstone, L.L. (1928) Attitudes can be measured. American Journal of Sociology, vol. 33, str. 529-554
Thurstone, L.L. (1927) The method of paired comparisons for social values. Journal of Abnormal and Social Psychology, vol. 21, str. 384-400
Thurstone, L.L., Chave, E.J. (1929) The measurement of attitudes. Chicago, itd: University of Chicago Press
Tomanović, V.M. (1977) Omladina i socijalizam. Beograd, itd: Mladost
Vigotski, L.S. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit