Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Psihologija
1995, vol. 28, br. 3-4, str. 303-314
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Uloga porodice u formiranju vrednosti kod devojaka
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Sažetak

U radu se razmatraju efekti vaspitnih postupaka roditelja na vrednosne orijentacije devojaka. Uzorak predstavljaju devojke (145) drugog razreda iz dve beogradske gimnazije. Za ispitivanje vaspitnih postupaka roditelja korišćena je PCR skala (The Parent-Child Relations Questionnaire: Roe & Siegelman, 1963), dok su vrednosne orijentacije operacionalizovane pomoću liste od 13 ciljeva. Podaci su analizovani pod modelom kvazikanoničke korelacione analize. Rezultati istraživanja pokazuju da postoje značajne veze između vaspitnih postupaka roditelja i vrednosnih orijentacija devojaka, što je u skladu sa rezultatima ranijih istraživanja. Veze između ovih varijabli na uzorku devojaka su nešto slabije nego kod mladića, a mehanizmi koji stoje u osnovi tih veza su nešto drugačiji. Postoji veća specijalizacija roditeljskih uloga prema ženskom nego prema muškom detetu. Veze između vaspitnih postupaka roditelja i vrednosnih orijentacija devojaka ukazuju da je dominantan mehanizam usvajanja vrednosti - mehanizam negativne identifikacije. Čini se da devojke teže da usvoje sistem vrednosti koji je gotovo suprotan roditeljskom.

Ključne reči

Reference

Barnett, M.A. (1987) Empathy and related responses in children. u: Eisenberg N. i Strayer J. [ur.] Empathy and its development, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Becker, W.C. (1964) Consequences of different kinds of parental discipline. u: Hoffman M.L. i Hoffman L.W. [ur.] Review of child development research, New York: Russell Sage Foundation, vol. 1, str. 169-207
Brzozowski, P. (1988) Postawy wychowawcze rodzicow a struktura systemow wartosci ich dzieci; Postawy wychowawcze rodzicow a agresywnosc dzieci. u: Pospiszyl K. [ur.] Z badan nad postawami rodzicielskimi, Lublin: Uniwersytet Marii C. Sklodowskiej
Burger, G.K. (1975) Recalled parental behavior, sex roles and socialization. J Clin Psychol, 31(2): 292-8
Eisenberg, N., Mussen, P.H. (1978) Empathy and moral development in adolescence. Dev Psychol, vol. 14, br. 2, str. 185-186
Grotevant, H.D., Cooper, C.R. (1986) Individuation in family relationships. Human Development, vol. 29, str. 82-100
Havelka, N.N. (1994) Vrednosti i društvene promene: Replikacija jednog istraživanja o učeničkim očekivanjima od budućeg zanimanja. Psihologija, vol. 27, br. 1-2, str. 67-82
Hoffman, M.L., Saltzstein, H.D. (1967) Parent discipline and the child's moral development. J Pers Soc Psychol, 5(1): 45-57
Joksimović, S.D. (1991) Razvoj prosocijalne orijentacije učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 23, str. 69-93
Joksimović, S.D., Vasović, M.D. (1990) Psihološke osnove čovekoljublja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Koestner, R., Franz, C., Weinberger, J. (1990) The family origins of empathic concern: A 26-year longitudinal study. J Pers Soc Psychol, 58(4): 709-17
Kowalski, W.S. (1977) Percepcja postaw rodzicielskich przez mlodziez a jej przystosowanie szkolne. Lublin: Uniwersytet Marii C. Sklodowskiej, doktorska disertacija
Mussen, P.H. (1982) Personality development and liberal sociopolitical attitudes. u: Eisenberg N. [ur.] The development of prosocial behavior, New York-San Diego, itd: Academic Press, str. 363-376
Opačić, G.Đ. (1993) Porodične varijable i koncept o sebi kod adolescenata. Beograd: Filozofski fakultet, magistarski rad
Pjurkovska-Petrović, K. (1993) Vaspitni stavovi roditelja i prosocijalna orijentacija deteta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 25, str. 25-41
Pjurkovska-Petrović, K. (1994) Roditeljske uloge i socijalni razvoj deteta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 26, str. 111-131
Plopa, M. (1983) Funkcjonowanje spoleczno-emocjonalne mlodziezy a percepcja postaw matek i ojcow. Psychologia Wychowawcza, br. 2
Roe, A., Siegelman, M. (1963) A parent-child relations questionnaire. Child Dev, 34: 355-69
Siegelman, M. (1965) College student personality correlates of early parent-child relationship. J Consult Psychol, 29(6): 558-64
Vasović, M.D. (1988) Porodično vaspitanje i vrednosna orijentacija aktivizma. Psihologija, vol. 21, br. 3, str. 46-58
Wolinska, J.M. (1988) Wplyw postaw wychowawczych rodzicow na aspekt opisowy, wartosciujacy i normatywny obrazu wlasnej osoby ich dzieci w wieku dorastania. u: Pospiszyl K. [ur.] Z badan nad postawami rodzicielskimi, Lublin: Uniwersytet Marii C. Sklodowskiej