Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Psihologija
1995, vol. 28, br. 1-2, str. 109-122
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Uloga porodice u formiranju vrednosti kod mladića
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je da se, koristeći multivarijantni pristup, (kvazikanonička korelacija) utvrdi odnos između vaspitnih postupaka roditelja (retrospektivno izveštavanje) i vrednosnih orijentacija mladića. Glavni istraživački problemi bili su: 1) ispitati odnose između vaspitnih postupaka roditelja i vrednosnih orijentacija mladića; 2) utvrditi koliko mehanizma stoji u osnovi potencijalnih veza i koji su to mehanizmi. Uzorak se sastojao od 67 mladića između 16 i 17 godina starosti iz dve beogradske gimnazije. Za ispitivanje vaspitnih postupaka roditelja korišćena je PCR skala (The Parent-Child Relations Questionnaire: Roe & Siegelman, 1963). Lista od 13 vrednosti načinjena je nakon preliminarnog istraživanja. Za ispitivanje odnosa među varijablama korišćen je metod kvazikanoničke korelacije. Istraživački rezultati ukazuju na značajne veze između varijabli vaspitnih postupaka roditelja i vrednosnih orijentacija mladića. Način na koji roditelji pokušavaju da utiču na dečje ponašanje najverovatnije proističe iz vrednosnih orijentacija roditelja. Može se pretpostaviti da roditeljski postupci predstavljaju sponu između roditeljskog i dečjeg sistema vrednosti. Takođe, možemo pretpostaviti da se iza ovakvog odnosa varijabli krije mehanizam učenja po modelu.

Ključne reči

Reference

Barnett, M.A. (1987) Empathy and related responses in children. u: Eisenberg N. i Strayer J. [ur.] Empathy and its development, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Becker, W.C. (1964) Consequences of different kinds of parental discipline. u: Hoffman M.L. i Hoffman L.W. [ur.] Review of child development research, New York: Russell Sage Foundation, vol. 1, str. 169-207
Brzozowski, P. (1988) Postawy wychowawcze rodzicow a struktura systemow wartosci ich dzieci; Postawy wychowawcze rodzicow a agresywnosc dzieci. u: Pospiszyl K. [ur.] Z badan nad postawami rodzicielskimi, Lublin: Uniwersytet Marii C. Sklodowskiej
Burger, G.K. (1975) Recalled parental behavior, sex roles and socialization. J Clin Psychol, 31(2): 292-8
Eisenberg, N., Mussen, P.H. (1978) Empathy and moral development in adolescence. Dev Psychol, vol. 14, br. 2, str. 185-186
Grotevant, H.D., Cooper, C.R. (1986) Individuation in family relationships. Human Development, vol. 29, str. 82-100
Havelka, N.N. (1994) Vrednosti i društvene promene: Replikacija jednog istraživanja o učeničkim očekivanjima od budućeg zanimanja. Psihologija, vol. 27, br. 1-2, str. 67-82
Hoffman, M.L., Saltzstein, H.D. (1967) Parent discipline and the child's moral development. J Pers Soc Psychol, 5(1): 45-57
Joksimović, S.D. (1991) Razvoj prosocijalne orijentacije učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 23, str. 69-93
Joksimović, S.D., Vasović, M.D. (1990) Psihološke osnove čovekoljublja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Koestner, R., Franz, C., Weinberger, J. (1990) The family origins of empathic concern: A 26-year longitudinal study. J Pers Soc Psychol, 58(4): 709-17
Kowalski, W.S. (1977) Percepcja postaw rodzicielskich przez mlodziez a jej przystosowanie szkolne. Lublin: Uniwersytet Marii C. Sklodowskiej, doktorska disertacija
Momirović, K., Dobrić, V., Karaman, Ž. (1983) Canonical covariance analysis. u: Proceedings of International Symposium 'Computer at the University' (V), Cavtat, str. 463-473
Mussen, P.H. (1982) Personality development and liberal sociopolitical attitudes. u: Eisenberg N. [ur.] The development of prosocial behavior, New York-San Diego, itd: Academic Press, str. 363-376
Pjurkovska-Petrović, K. (1993) Vaspitni stavovi roditelja i prosocijalna orijentacija deteta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 25, str. 25-41
Plopa, M. (1983) Funkcjonowanje spoleczno-emocjonalne mlodziezy a percepcja postaw matek i ojcow. Psychologia Wychowawcza, br. 2
Roe, A., Siegelman, M. (1963) A parent-child relations questionnaire. Child Dev, 34: 355-69
Siegelman, M. (1965) College student personality correlates of early parent-child relationship. J Consult Psychol, 29(6): 558-64
Vasović, M.D. (1988) Porodično vaspitanje i vrednosna orijentacija aktivizma. Psihologija, vol. 21, br. 3, str. 46-58
Wolinska, J.M. (1988) Wplyw postaw wychowawczych rodzicow na aspekt opisowy, wartosciujacy i normatywny obrazu wlasnej osoby ich dzieci w wieku dorastania. u: Pospiszyl K. [ur.] Z badan nad postawami rodzicielskimi, Lublin: Uniwersytet Marii C. Sklodowskiej