Akcije

Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Diskurs dete - vaspitač
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac
Ključne reči: diskurs; vrtić; vaspitač i dete; konstruisanje značenja; razvoj
Sažetak
U dijadi dete - odrasli (vaspitač u vrtiću), dete otkriva i smisaono formuliše, strukturira i upotrebljava jezik. Kroz diskurs, tokom detinjstva, dete formira jezičke konstrukcije koje su nosioci značenja pomoću kojih shvata sebe, svet oko sebe, svoju ulogu u tom svetu. Na osnovu njih, učestvuje u novim diskursima tokom kojih konstruiše i razvija nova značenja, nove pojmove - razvija se.
Reference
Antaki, C., i dr. Discourse Analysis; Means of Doing Analysis. (dostupno na: http://www.hiscc.dk/ArticlesInEnglishpdf.pdf)
Cazden, C.B. (1988) Classroom discourse: The language of teaching and learnig. Portsmouth NH: Heinemann
Colić, V. (2005) Govor odraslih kao sredstvo socijalizacije dece ranog uzrasta u institucionalnom kontekstu. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska teza, decembar
Dahlberg, G., i dr. (1999) Beyond quality in childhood education and care. London: Palmer Press
Florić-Knežević, O. (2000) Pedagoško-istorijska istraživanja između tradicionalne i nove istraživačke paradigme. Zbornik Instituta za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
Fulan, M. (1999) Sile promene - nastavak. Beograd: Falmer Press
Gojkov, G. (2005) Uvod u pedagošku metodologiju. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Ivić, I.D. (1978) Čovek kao animal symbolicum - razvoj simboličkih sposobnosti. Beograd: Nolit
Klemenović, J.U. (2004) Razvoj savremenih kurikuluma predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Pedagogija, vol. 59, br. 3, str. 24-40
Knežević-Florić, O. (2001) Metode pedagoško-istorijskih istraživanja traženje novih puteva. Zbornik Instituta za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 18(16): 97-106
Lidenfield, G. (2003) Samopouzdana deca. Beograd: Plato
Lisina, M.I. (1980) Proučavanje opštenja dece sa ljudima koji ih okružuju kod dece ranog i predškolskog uzrasta. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 5
Makarov, M.L. (2003) Osnovy teorii diskursa. Moskva
Pešić-Matijević, J. (1997) Analiza diskursa i njen odnos sa psihologijom. Psihologija, vol. 30, br. 3, str. 263-278
Vigotski, L.S. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vigotski, L.S. (1971) Učenje i razvoj u predškolskom periodu. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka