Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 36, br. 1-2, str. 91-110
Korupcija, regionalizacija i lokalna vlast
Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija
Sažetak
Korupcija se razvijala uporedo s povećanjem društvene i političke moći rastom birokratije i mešanjem države u ekonomiju. Specifični uslovi koji su podstakli razvoj korupcije Srbiji su: razbijanje/raspad druge Jugoslavije rat u okruženju, dugogodišnje ekonomske sankcije i NATO bombardovanje zemlje. Osnovni uzroci korupcije pored navedenih su: državna kontrola ekonomije, odsustvo vladavine prava, poremećaj društvenih vrednosti odnosno anomija i siromaštvo. Zbog svega toga korupcija je u Srbiji uzela maha i zašla u sve pore društva. Rezultati istraživanja govore da dve trećine građana smatra da su svi ili većina lokalnih zvaničnika i službenika korumpirani. Pri tome, kada je reč o korupciji na lokalnom nivou, bila je identična, bez obzira koje bio na vlasti - tada vladajuće a sada opozicione ili tada opozicione a sada vladajuće stranke. Tu možemo tražiti uzroke povećane zainteresovanosti za politički angažman - on postaje visoko-profitabilno zanimanje. Otuda su mesta u lokalnoj upravi toliko na ceni i borba za povećanu autonomiju severne srpske pokrajine, jer je uračunata korupcionaška dobit.
Reference
*** (1995) Koncepcija ekonomske politike za 1995. god. Beograd: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu
*** (1999) Sporazum iz Rambujea. Nova srpska politička misao, posebno izdanje, br. 2, str. 151-194
Aristotel (1970) Politika. Beograd: Kultura
de Monteskje, Š. (1989) O duhu zakona / De l'esprit des lois. Beograd: Filip Višnjić, (1. izd. 1748)
Hiršman, A.O. (1999) Strasti i interesi - politički argumenti u prilog kapitalizma pre njegove pobede. Beograd: Filip Višnjić
Krstić, G., Stojanović, B. (2001) Osnove reforme tržišta rada u Srbiji. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Lancaster, J. (2000) 77 million helps foes of Milošević. Washington Post, 19. septembar
Prokopijević, M.L., ur. (2002) Dve godine reforme u Srbiji - propuštena prilika. Beograd: Centar za slobodno tržište
Tanzi, V. (1998) Corruption around the world: Causes, consequences, scope and cures. IMF Staff Papers, vol. 45, br. 4, str. 559-594
Vukovic, S. (2002) Corruption in Serbia. South-East Europe Review, vol. 5, br. 1, str. 135-145
Vuković, S.V. (2001) Korupcija u Srbiji. Beograd-Smederevska Palanka: Centar za liberalno-demokratske studije
Vuković, S.V. (1994) Pokretljivost i struktura društva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Vuković, S.V. (2000) Ekonomska struktura društva i kontinuitet vlasti u Srbiji. Sociološki pregled, vol. 34, br. 1-2, str. 3-21
Vuković, S.V. (1996) Čemu privatizacija?. Beograd, itd: Sociološko društvo Srbije
Waltzer, M. (2000) Područje pravde. Beograd: Filip Višnjić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/socpreg0201091V
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka