Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 59, br. 4, str. 263-269
Trgovanje hartijama od vrednosti
Beogradska poslovna škola-Visoka škola strukovnih studija, Beograd

e-adresasladjana.radunovic@bbs.edu.rs, tamara.stefanovic@bbs.edu.rs
Ključne reči: hartije od vrednosti; dokument; trgovina hartijama od vrednosti; Zakon o hartijama od vrednosti
Sažetak
Hartije od vrednosti predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Hartija od vrednosti je isprava o nekom građanskom imovinskom pravu koje je usko vezano za tu hartiju i čije je iskorišćavanje uslovljeno držanjem te isprave. Pod hartijama od vrednosti podrazumeva se niz pismenih dokumenata ili isprava u kojima je inkorporisano odgovarajuće imovinsko pravo koje se može koristiti samo pod uslovom zakonskog vlasništva. Hartije od vrednosti u užem smislu su investicioni instrumenti, odnosno one hartije od vrednosti kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzuje potencijalnom zaradom. Ovaj rad se bavi trgovinom hartijama od vrednosti. Trgovinom hartijama od vrednosti, u skladu sa Zakonom o hartijama od vrednosti, smatra se prodaja, odnosno kupovina hartija od vrednosti između emitenta i kupca neposredno ili preko posrednika ( primarno tržište ) i svaka naredna kupovina i prodaja hartija od vrednosti između imaoca i kupca hartije od vrednosti, neposredno ili preko posrednika ( sekundarno tržište ). Zašto je trgovanje hartijama od vrednosti postalo toliko aktuelno, pitanje je na koje se može dvojako odgovoriti. Naime, sve intenzivniji društveni poremećaji usled ekonomske krize nameću prirodnu potrebu za aktivnim planiranjem budućnosti da se investiranjem pokuša obezbediti sigurnija finansijska perspektiva.
Reference
*** (2006) Zakon o hartijama od vrednosti. Sl. glasnik RS, br. 47
Antonijević, Z., Petrović, M.Lj., Pavićević, B. (2000) Bankarsko pravo. Beograd: Savremena administracija, str. 230-231
Avramov, Ž., Carić, M., Rodić, B. (2004) Entropy and stability of production systems: Manufacturing and management in 21st century. Ohrid
Bejatović, M. (2010) Centralna banka i finansijsko tržište. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 1-2, str. 3-13
Bejatović, M., Prstojević, D. (2010) Opšte karakteristike ugovora u robnom prometu. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 3-4, str. 28-37
Bejatović, M. (2007) Berze i finansijska tržišta. Pravo - teorija i praksa, vol. 24, br. 11-12, str. 40-49
Bejatović, M., Bejatović, G. (2010) Nosioci ekonomske politike u državi. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 7-8, str. 77-86
Carić, S.V. (1999) Bankarski poslovi i hartije od vrednosti. Beograd
Grubišić, Z., Vuković, D., Branković, B. (2012) Upotreba fjučersa u zaštiti na finansijskom tržištu. Ekonomika, vol. 58, br. 1, str. 80-88
Latinović, B. (1999) Informatika u savremenom bankarstvu. Aktuelnosti, Bajna Luka, (6)
Milojević, M., Tomić, M., Kelećević, L., Tukanac, S., Andžić, M. (1996) Poslovanje novčanim hartijama od vrednosti. Beograd: Institut za ekonomiku i finansije - Centar za bankarstvo i finansije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Tradiciono svojstvo tzv. stvarnopravnih hartija od vrednosti
Radović Mirjana

Ekonomika (2008)
Nešto o dividendi
Arsić-Trajković Maja Lj., i dr.

Ekonomika (2012)
Performanse kamatnog rizika banke i Bazelske procedure
Nikić Dragoslava

prikaži sve [22]