Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Socijalna komponenta lokalne samouprave u Republici Srbiji
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke, Srbija
Ključne reči: lokalna samouprava; socijalna zaštita; ustanova socijalne zaštite
Sažetak
Republika Srbija je Ustavom definisana, između ostalog, kao država socijalne pravde, a Ustavom su propisani razlozi zbog kojih građani imaju pravo na socijalnu zaštitu, i nadležnosti Republike, autonomne pokrajine i lokalne samouprave u ostvarivanju prava u domenu socijalne zaštite. Zakoni o lokalnoj samoupravi i o socijalnoj zaštiti razrađuju pojedinačna prava iz domena socijalne zaštite, i mesto i ulogu lokalne samouprave u njihovom ostvarivanju. Pošto se naučna javnost u Republici Srbiji nije ozbiljnije bavila socijalnom zaštitom kao segmentom delatnosti lokalne samouprave, autor je u ovom radu prikazao osnovne oblasti socijalne zaštite i modalitete rada lokalne samouprave u njihovom ostvarivanju.
Reference
*** Strategija Vlade Republike Srbije za razvoj socijalne zaštite. www.gs.gov.rs
*** Strategija Vlade Republike Srbije za smanjenje siromaštva. www.gs.gov.rs
*** Ustav Republike Hrvatske. članak 1, stav 1, www.zakon.hr, 01.07.2020
*** (2019) Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći. Sl. Glasnik RS, broj 36
*** Ustav Republike Slovenije. član 2, www.us-rs.si , 01.07.2020
*** Ustav na Republika Severna Makedonija. član 1, www.sobranie.mk, 02.07.2020
*** Ustav Republike Crne Gore. član 1, www.skupstina.me, 01.07.2020
*** Constitution of the Republic of Bulgaria. www.parliament.bg, 01.07.2020
*** Constitution of Romania. www.cdep.ro, 01.07. 2020
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. Glasnik RS, br. 98
*** (2014) Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srbije. Sl.Glasnik RS, br. 83
*** (2011) Zakon o socijalnoj zaštiti. Sl.Glasnik RS, br. 24
Antonović, R., Krstić, M. (2019) Pravo na socijalnu zaštitu u kontekstu novih zakonskih rešenja u Republici Srbiji. Ekonomika, vol. 65, br. 2, str. 109-120
Čurović, M. (2018) Ostvarivanje prava i usluga iz socijalne zaštite. Vojno delo, vol. 70, br. 5, str. 378-387
Golubović, V. (2011) Usaglašenost prava socijalne sigurnosti Srbije sa pravom Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 579-599
Grbić, A., Vuković, J. (2017) Razvoj i implementacija zakonodavstva sistema državne brige o porodici i deci u okvire savremenog porodičnog života. Megatrend revija, Beograd, vol. 14, br. 2, str. 145-158
Jerinić, J., Milosavljević, B. (2019) Normativna ovlašćenja organa lokalne samouprave u Srbiji. Pravni zapisi, vol. 10, br. 2, str. 399-412
Nagradić, S. (2016) Stvarni društveni položaj nacionalnih manjina u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Politeia, vol. 6, br. 11, str. 192-218
Rapajić, M.M. (2015) Ekonomska i socijalna prava u Ustavu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 273-298
Vidanović, I. (2006) Rečnik socijalnog rada. Beograd: Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije
Vuković, D. (2013) Interesi, mreže i institucije - sociološko-pravna analiza novog socijalnog zakonodavstva u Srbiji. Sociologija, Beograd, vol. 55, br. 1, str. 25-46
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP2002121P
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka