Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2002, br. 8, str. 17-25
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Ekonomska uloga države u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

Sažetak

Autor ovog članka, na osnovu svojih višegodišnjih istraživanja novog (postkapitalističkog) načina proizvodnje, - u razvijenim zemljama - ukazuje u sažetoj formi, na nastajanje odnosa i zakonitosti novog načina proizvodnje. Iz tih razmatranja izvodi svoje osnovne stavove o ulozi države u novom načinu proizvodnje. Pošto je članak u neposrednoj vezi sa prethodnim (navedenim u literaturi) radi boljeg razumevanja, preporučuje se upoznavanje i sa njihovom sadržinom.

Reference

Tot, A. (2000) Način proizvodnje na kraju XX veka. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 5, str. 57-64
Tot, A. (2000) Neposredni proces proizvodnje utemeljen na naučnom radu. Privredna izgradnja, vol. 43, br. 1-2, str. 55-62
Tot, A. (2000) Delovanje zakona vrednosti u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje. Privredna izgradnja, vol. 43, br. 3-4, str. 175-184
Tot, A. (2001) Raspodela u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 6, str. 101-107
Tot, A. (2002) Krize u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 7, str. 31-38