Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2004, br. 12, str. 39-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Način proizvodnje i savremeni svetski poredak
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

Sažetak

U svojim višegodišnjim istraživanjima na temu novog post kapitalističkog načina proizvodnje, autor razmatra razlike između predmeta i metoda istraživanja tog načina u odnosu na savremeni svetski poredak. Pošto je ovaj rad u međuzavisnosti sa prethodnih sedam objavljenih u Analima Ekonomskog fakulteta, Subotica i Privredna izgradnja, Novi Sad autor navodi samo sopstvene članke, umesto vrlo obimne literature neophodne za takva istraživanja, s ciljem da olakša posao onima koji žele da daju svoju naučnu kritiku ili žele da se bave promenama u savremenom svetu sa ovih stanovišta.

Reference

Tot, A. (2000) Način proizvodnje na kraju XX veka. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 5, str. 57-64
Tot, A. (2000) Neposredni proces proizvodnje utemeljen na naučnom radu. Privredna izgradnja, vol. 43, br. 1-2, str. 55-62
Tot, A. (2000) Delovanje zakona vrednosti u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje. Privredna izgradnja, vol. 43, br. 3-4, str. 175-184
Tot, A. (2001) Raspodela u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 6, str. 101-107
Tot, A. (2002) Krize u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 7, str. 31-38
Tot, A. (2002) Ekonomska uloga države u novom, postkapitalističkom, načinu proizvodnje. Privredna izgradnja, vol. 45, br. 3-4, str. 225-232
Tot, A. (2003) Monopoli u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 10, str. 39-45