Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2014, vol. 61, br. 4, str. 903-914
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/05/2015
doi: 10.5937/ekoPolj1404903P
Praktični rezultati istraživanja uspešnosti nastupa preduzeća na sajmu
aJKP Tržnica, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cAlfa univerzitet, Beograd

e-adresa: ekonomistdoo@sbb.rs, kuzmanboris@yahoo.com, miljana.barjaktarovic@alfa.edu.rs

Sažetak

Sajmovi su aktuelna tema kako u savremenoj teoriji, tako i u praksi uspešnih svetskih a u budućnosti i domaćih preduzeća, organizatora i vlasnika izložbenog prostora. U domaćoj literaturi postoje radovi koji teoretski obrađuju ovu problematiku, međutim nedostaje strateški pristup sajmu kao instrument unapređenja prodaje, kao i istraživanje praktičnog nastupa preduzeća na sajmu i merenje ostvarenih rezultata nastupa. U radu je dokazano da je nastup na sajmu imao pozitivan efekat na rezultate prodaje kao i na stvaranje interesa i povećanje svesnosti o postojanju preduzeća i njegovih proizvoda. Analizom je utvrđeno da se pod određenim uslovima, može izmeriti i kvantificirati stopa prinosa na investiciju prilikom nastupa na sajmu.

Ključne reči

sajmovi; vino; troškovi; efekti nastupa

Reference

*** (2012) Internal unpublished report on the sale of wine after the fair. Vršac: Company Vršački Vinogradi a.d, September
AUMA -Association of the German Trade Fair Industry) (2013) www.auma.de/en/TradeFairMarket/KeyFigures/InternationalExhibitions/Seiten/Development2009-2013.aspx, October 2013
Ballester, J., Patris, B., Symoneaux, R., Valentin, D. (2008) Conceptual vs. perceptual wine spaces: Does expertise matter?. Food Quality and Preference, 19(3): 267-276
Oczkowski, E., Doucouliagos, H. (2014) Wine prices and quality ratings: A meta-regression analysis. American Journal of Agricultural Economics, http://ajae.oxfordjournals.org/content/early/2014/07/12/ajae.aau057.full.pdf
Pennerstorfer, D., Weiss, C.R. (2012) Product quality in the agri-food chain: do cooperatives offer high-quality wine?. European Review of Agricultural Economics, 40(1): 143-162
Prdić, N. (2012) Sajmovi kao instrument integrisanog komunikacijskog miksa. Sremska Kamenica: Univerzitet EDUCONS, neobjavljena doktorska disertacija
Prdić, N. (2012) Questionnaire for the fair exhibitors and visitors. u: International agricultural fair, (79th), May 12-18, Novi Sad
Prdić, N. (2012) Efekti nastupa preduzeća na sajmu. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 28, str. 133-143
Prdić, N. (2009) Sajmovi građevinarstva - instrument marketing komuniciranja. Subotica: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Sáenz-Navajas, M., Tao, Y., Dizy, M., Ferreira, V., Fernández-Zurbano, P. (2010) Relationship between Nonvolatile Composition and Sensory Properties of Premium Spanish Red Wines and Their Correlation to Quality Perception. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(23): 12407-12416
Schamel, G. (2003) A hedonic pricing model for German wine. German Journal of Agricultural Economics, Berlin, Germany, vol. 52, no. 5, pp. 247-254, Institute of Economic and Social Sciences of Agriculture, www.gjae-online.de/news/pdfstamps/freeoutputs/GJAE-268_2003.pdf
Vlahović, B., Tomić, D., Puškarić, A. (2011) Promene na tržištu vina u zemljama CEFTA grupacije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 609-620