Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 33, br. 1-2, str. 33-38
Prirodni sistem nastanka bolesti i rašomon
Dom zdravlja, Berane
Ključne reči: hijerarhijski sistem sa više nivoa; prirodni sistem bolesti; šema uzročnosti; rašomon
Sažetak
Prirodni sistem nastanka bolesti je složen događaj. "Mrežni" prikaz uzročnosti može biti ali ne mora zasnovan na sistematskom pristupu, tako da su to homonimi. Složeni događaj nastanka jedne bolesti dajemo kao uređeni skup relacijom "prethodnik-sledbenik". Za lančano je događanje koje ima i hijerarhijsku uređenost radi upravljanja. Sistematskim pristupom se osmišljava uzročnost.
Reference
Cukić, G. (2004) Argument kontagionističke teorije. u: Eko ist '04, Ekološka istina, Zbornik radova, Bor, str. 519-23
Čukić, G. (2002) Masovno obolevanje u nekim kasarnama Srbije od 1836. do 1864. godine - intuicija nekad i sad. Timočki medicinski glasnik, vol. 27, br. 1-4, str. 39-47
Čukić, G. (2005) Prirodni sistem bolesti na primera botulizma. u: Eko ist '05, Ekološka istina, Zbornik radova, Borsko Jezero, Bor, str. 615-20
Čukić, G. (2000) Suzbijanje epidemije botulizma tipa 'B' u selu K., Ivangrad, 1991. godine. Rožajski zbornik, IX, br. 9, 171-197, str. 171, 172, 184
Čukić, G. (2004) Terenska epidemiologija Snow-ovih naslednika - 'Primer' ustanovljavanja uzoročnosti bez umrlih i/ili bolesnih. u: XXVII Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Berane, Zbornik radova, str. 186-94
Gordon, J. (1950) Epidemiology old end new. Journal of the Michigan State Medical Society, 49, 194
Gordon, J.E., Ingalls, T.H. (1963) Preventive medicine and epidemiology: Field epidemiology. Am J Med Sci, 246: 354-76
Kasalica, M. (1988) Kibernetika i opšta teorija sistema. Titograd: Pobjeda, 195 str
Kols, P. (2002) Ajnštajn i rađanje velike nauke. Beograd: Esotheria
Last, D.M., Radovanović, Z., ur. (2001) Epidemiološki rečnik. Beograd: Naučna knjiga
Leavell, H.R., Clark, G.E. (1971) Preventivna medicina za lekare u njegovoj komuni - epidemiološki pristup. Beograd: Vuk Karadžić
Macmahon, B., Pugh, T., Ipsen, J. (1971) Epidemiološke metode. Beograd: Naučna knjiga
Mesarovich, M., Macko, D., Takahara, Y. (1972) Teorija hijerarhijskih sistema sa više nivoa. Zagreb: Informator
Milar, D., Milar, J., Milar, M. (2003) Naučnici, Kembički rečnik. Beograd: Dereta
Milovanović, D., Sternić, M. (1973) Psihijatrijski praktikum. Subotica, Beograd: Minerva
Radovanović, Z. (2003) Savremena epidemiologija - koreni, teoretske osnove i pravci razvoja. Beograd: Medicinski fakultet
Radovanović, Z., i dr. (2001) Opšta epidemiologija. Beograd: Nauka
Smrečnik, T.A. (1993) Ontološko pitanje - fenomenološki i hermeneutički pristup. Beograd: Plato
Šabotić, R., Cukić, G. (2004) Tradukcija u epidemiologiji, organizaciji rada i. u: Zbornik radova, XXVII Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Berane, str. 184-5
Šereš, Š. (1984) Teorija sistema. Subotica: Ekonomski fakultet, OOUR Institut za informatiku i organizaciju
Šešić, B.V. (1983) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
Todić, R., Veljović, S. (1975) Osnovi opšte teorije sistema. Beograd: Savremena administracija
Vujaklija, M. (1966) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Zaharija, I. (1980) Opća epizootiologija. Zagreb: Školska knjiga, VIII, 316 str
Zeković, D. (2001) Njutn-Dijemova epistemiologija, Z. Stokića. Flogiston, 11,7, str. 311-314
Zohar, D., Maršal, J. (2000) SQ - duhovna inteligencija - krajnja inteligencija. Novi Sad: Svetovi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.