Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2012, vol. 38, br. 2, str. 87-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Isplativost korišćenja poljoprivrednih ostataka radi zadovoljenja energetskih potreba
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča

e-adresa: dakicdr@vinca.rs

Projekat

Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Sažetak

U ovom radu je ukazano na jedan vid iskorišćenja ostataka iz poljoprivredne proizvodnje kao obnovljivog izvora energije, kao i na ekonomske efekte koje bi bilo moguće ostvariti iskorišćavanjem tog potencijala. Razmatra se izvodljivost i isplativost izgradnje malih energetskih postrojenja u malim i srednjim preduzećima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom hrane. Gorivo u ovim toplotnim postrojenjima su male bale slame, koje su najčešći vid prikupljanja ostataka iz ratarske proizvodnje. Na ovaj način je moguće zameniti skupa uvozna fosilna goriva, i iskoristiti ostatke koji su do sada tretirani kao balast poljoprivredne proizvodnje. Smanjenje troškova energije omogućava efikasnije poslovanje preduzeća koja se bave proizvodnjom hrane u seoskim i malim gradskim sredinama. Ovo je jedan od mogućih pravaca održivog razvoja sela u Srbiji, i podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, kao i zadružnom organizovanju individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Ključne reči

Reference

Dakić,, Đurović, D., Repić, B., Nemoda, S., Živković, G., Erić, A. (2012) Ložište za cigaretno sagorevanje malih bala. Patentna prijava zavodu za intelektualnu svojini, iz 2012 godine br. 2012/0376
Dakić, D. (2010) Biznis plan izgradnje vodogrejnog prototipnog kotla sa sagorevanjem malih bala od poljoprivrednih ostataka snage 300 kW. Beograd, Biznis plan rađen za konkurisanje 70% sredstava kod Inovcionog fonda republike Srbije
Dakić, D., Repić, B., Erić, A., Đurović, D., Paprika, M. (2011) Razvoj uređaja za doziranje malih bala za korišćenje u sistemima cigaretnog sagorevanja poljoprivredne biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 2, str. 165-174
Đurović, D., Dakić, D., Repić, B., Nemoda, S., Živković, G., Erić, A. (2010) Ekonomska opravdanost izgradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije korišćenjem poljoprivredne biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 373-381
Ilić, M.S., Oka, S.N., Grubor, B.D., Dakić, D., Tešić, M., Martinov, M., Brkić, M., Rončević, S. (2003) Energetski potencijali i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu primenu i energetsko iskorišćavanje u Srbiji. Beograd: Institut za nuklearne nauke 'Vinča', studija rađena za potrebe MNTR Broj NP EE611-113A, str. 167
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Janić, T., Igić, S., Dedović, N., Brkić, M., Milenković, B. (2010) Specifičnosti opreme i objekata toplovodnih kotlovskih postrojenja za sagorevanje balirane biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 327-333
Kristensen, E.F., Kristensen, J.K. (2004) Development and test of small-scale batch-fired straw boilers in Denmark. Biomass and Bioenergy, 26(6): 561-569
Martinov, M., Tešić, M., Veselinov, B., Đatkov, Đ., Bojić, S. (2010) Primena čvrste biomase kao goriva u Nemačkoj - stanje i perspektive. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 157-166
Mladenovic, R., Dakic, D., Eric, A., Mladenovic, M., Paprika, M., Repic, B. (2009) The boiler concept for combustion of large soya straw bales. Energy, vol. 34, br. 5, str. 715-723
Nielsen, C. (1995) Utilisation of straw and similar agricultural residues. Biomass and Bioenergy, 9(1-5): 315-323
Repić, B., Dakić, D., Đurović, D., Erić, A. (2010) Development of a boiler for small straw bales combustion. u: Nathwani J., Ng W. [ur.] Paths to Sustainable Energy, Wiena: Intech Co, ch. 31, 647-664
Repić, B.S., Dakić, D.V., Paprika, M.J., Mladenović, R.V., Erić, A.M. (2008) Soya straw bales combustion in high-efficient boiler. Thermal Science, vol. 12, br. 4, str. 51-60
Saidur, R., Abdelaziz, E.A., Demirbas, A., Hossain, M.S., Mekhilef, S. (2011) A review on biomass as a fuel for boilers. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 15(5), 2262-2289
Strehler, A. (2005) Results from the research work in heat generation from wood and strow: Energy from Biomass. London: Elsevier
Turanjanin, V.M., Đurović, D.M., Dakić, D.V., Erić, A.M., Repić, B.S. (2010) Development of the boiler for combustion of agricultural biomass by products. Thermal Science, vol. 14, br. 3, str. 707-714