Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2016, vol. 64, br. 1, str. 45-74
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/vojtehg64-8418

Creative Commons License 4.0
Metod vektora sličnosti varijanata idealnom rešenju
Kruševac

Sažetak

U članku se razmatra postupak rešavanja problema višeatributnog odlučivanja na jednom nivou kriterijuma i prezentuje metod zasnovan na elementima kompromisnog odlučivanja, Lp metrici i TOPSIS metodu. Daju se preporuke za formiranje početne matrice odlučivanja i transformaciju raznorodnih kriterijumskih vrednosti. Kompromisna rešenja dobijaju se na osnovu vrednosti funkcija Lp metrike i njihovih kombinacija sa koeficijentima - funkcijama relativne verodostojnosti zavisnim od dimenzija problema. Dobijena rešenja zavisna su od parametra p u Lp metrici koji je balansirajući faktor između rešenja sa najvećom ukupnom koristi i rešenja sa minimaks odstupanjima kriterijumskih vrednosti od ideala i antiideala. Ako se zahteva jedinstveno rešenje, ono se dobija objedinjavanjem svih funkcija Lp metrike i primenom vektora sličnosti varijanata idealu, kojim je obuhvaćen i uticaj antiideala. Prikazan je i postupak dobijanja kompromisnih rešenja na osnovu vrednosti elemenata parcijalnih vektora sličnosti idealu i uticaj subjektivno određenog antiideala na rešenja. Primena metoda prikazana je numeričkim primerom.

Ključne reči

višekriterijumsko odlučivanje (VKO); transformacja kriterijumskih vrednosti; kompromisno rešenje; idealno rešenje; Lp metrika; vektor sličnosti idealu (VSI)

Reference

Blagojević, B., Matić-Kekić, S. (2012) Grupno određivanje težina kriterijuma za evaluaciju ergonomskih karakteristika traktora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 3, str. 255-266
Borović, S., Nikolić, I. (1998) Višekriterijumska optimizacija - metode. Beograd: VIZ
Hwang, C.L., Yoon, K.S. (1981) Multiple attribute decision making: Methods and applications. New York: Springer
Milić, M.R., Župac, G.Ž. (2012) Objektivni pristup određivanju težina kriterijuma. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 1, str. 39-56
Milićević, M.R., Župac, G.Ž. (2012) Subjektivni pristup određivanju težina kriterijuma. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 2, str. 48-70
Opricović, S. (1986) Višekriterijumaska optimizacija. Beograd: Naučna knjiga
Opricović, S. (1998) Višekriterijumska optimizacija sistema u građevinarstvu. Beograd: Građevinski fakultet
Yoon, K. (1987) A Reconciliation Among Discrete Compromise Solutions. Journal of the Operational Research Society, 38(3): 277-286
Zeleny, M. (1982) Multiple criteria decision making. New York, itd: McGraw-Hill