Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2003-2004, vol. 57-58, br. 1-4, str. 77-84
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
Uticaj različitih metodičkih pristupa na razvoj izdržljivosti učenika nižih razreda osnovne škole
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

Radi utvrđivanje uticaja različitih metodičkih pristupa u primeni programa fizičkog vaspitanja na razvoj izdržljivosti, kao komponente motoričkih sposobnosti, 152 učenika trećeg razreda osnovne škole studenti fakulteta su u eksperimentalnoj grupi sistematski izvodili nastavu usmerenu na ciljeve, a u kontrolnoj grupi učitelji su primenjivali klasičnu nastavu usmerenu na program. Utvrđena značajna razlika, metodama multivarijantne analize podataka, između inicijalnog i finalnog stanja izdržljivosti učenika u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi navodi nas na zaključak da je različit metodički pristup, odnosno telesno vežbanje usmereno na ciljeve u eksperimentalnoj grupi doprinelo značajnom pozitivnom uticaju na razvoj izdržljivosti učenika, dok je u kontrolnoj grupi isključivo posledica rasta i razvoja. Na ovom uzorku ispitanika od 9 do 10 godina života bolju aerobnu izdržljivost imaju dečaci, a anaerobnu izdržljivost devojčice.

Ključne reči

Reference

Kurelić, N., Momirović, K., Mraković, M., Šturm, J. (1979) Struktura motoričkih sposobnosti i njihove relacije sa ostalim dimenzijama ličnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 9, br. 1-2, str. 5-25
Momirović, K., Mitrović, D., i dr. (1969) Faktorska struktura antropometrijskih varijabli. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu - Institut za kineziologiju
Rodić, N. (2001) Povezanost selekcije i klasifikacije kandidata za osnovni studij sa njihovom uspešnošću na Učiteljskom fakultetu u Somboru. Norma, vol. 7, br. 3, str. 89-107
Rodić, N.R. (2002) Dosadašnje reforme nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Republike Srbije. Norma, vol. 8, br. 1-2, str. 79-88
Rodić, N.R. (2002) Razvoj nastavnih planova i programa osnovne nastave fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 4, str. 302-313
Rodić, N.R. (2003) Iskustva zemalja u tranziciji i zemalja Evropske unije u razvoju osnovne nastave fizičkog vaspitanja. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 1-2, str. 19-30
Rodić, N.R. (1994) Uticaj programa fizičke obuke vojnika na njihove morfološke karakteristike. u: Prvo savetovanje o specijalnom fizičkom obrazovanju, Beograd: Policijska akademija, str. 109-114
Rodić, N.R. (2001) Latentna struktura uspešnosti diplomiranih studenata Učiteljskog fakulteta u Somboru. Nastava i vaspitanje, vol. 50, br. 1, str. 98-113
Rodić, N.R. (2001) Metodički problemi Fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. Norma, vol. 7, br. 1-2, str. 119-136
Rodić, N.R. (2002) Povezanost selekcije i klasifikacije kandidata za osnovni studij sa njihovom uspešnošću na Učiteljskom fakultetu u Somboru. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 1-2, str. 124-140
Rodić, N.R. (1994) Uticaj programa fizičke obuke vojnika na njihove fizičke sposobnosti. u: Prvo savetovanje o specijalnom fizičkom obrazovanju, Beograd: Policijska akademija, str. 115-123
Rodić, N.R. (1997) Uticaj fizičkih sposobnosti na vojničku osposobljenost. Vojno delo, vol. 49, br. 1, str. 99-120
Rodić, N.R. (1997) Latentna struktura motoričkih sposobnosti populacije na kraju starijeg školskog doba. Norma, Sombor, vol. 3, br. 3, str. 205-221
Rodić, N.R. (1999) Zaokret u planu i programu fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 53-61
Rodić, N.R. (1999) Povezanost motoričkih sposobnosti sa školskim uspehom učenika nižih razreda osnovne škole. Norma, Sombor, vol. 5, br. 3, str. 69-80
Rodić, N.R. (2000) Učinak različite primene programa fizičkog vaspitanja na razvoj eksplozivne snage učenika drugog razreda osnovne škole. Fizička kultura, vol. 54, br. 1-4, str. 56-62