Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Norma
2002, vol. 8, br. 1-2, str. 79-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Dosadašnje reforme nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Republike Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 1339: Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije

Sažetak

Fizičko vaspitanje, bar u svojim osnovama, postoji od kada postoji ljudsko društvo jer su čovekova fizička pripremljenost i umenje odlučivali o njegovom bitisanju. Dok je devetnaesti vek označio problem uvođenja i organizacije osnovne nastave Fizičkog vaspitanja sa vojničkom usmerenošću u okviru obrazovnog sistema i počivao na različitim gimnastičkim sistemima, dotle je dvadeseti vek označio problem kvalitetne realizacije Fizičkog vaspitanja u školskom sistemu težeći većoj humanizaciji fizičke kulture u celini. Promene nastavnih planova i programa posle Drugog svetskog rata u Srbiji predstavljale su pedagoški, obrazovno- vaspitni promašaj jer se škola vrti u začaranom krugu prosvetiteljske pedagogije koja veruje da gomilanjem znanja izvršava svoj društveni zadatak. Ona Fizičko vaspitanje svodi na sticanje motoričkih stereotipa, na sticanje veština koje učenik u životu ne može ili ne ume da koristi. Stvarne reforme nije bilo, već samo inovacija nastave Fizičkog vaspitanja koje su se zaustavljale na pokušajima redefinisanja ovog obrazovno-vaspitnog područja, ali ne i na njegovom restrukturiranju racionalizaciji i reevaluaciji.

Ključne reči

Reference

Arunović, D. (1998) Koncepcija novog nastavnog programa fizičkog vaspitanja. u: Prilozi o unapređivanju nastave fizičkog vaspitanja, Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije - Sektor za istraživanje i razvoj obrazovanja, str. 71-76
Arunović, D. (1999) Stručno usavršavanje nastavnika fizičkog vaspitanja kao jedan od osnovnih faktora uspešnosti realizacije reforme fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 95-100
Bokan, B. (1999) Teorijsko-metodičke osnove fizičkog vaspitanja - preduslov za reformu kurikuluma. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 42-52
Ilić, S. (1994) Istorija fizičke kulture I - Staro doba i srednji vek. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Kragujević, G. (1996) Sokolski gimnastički sistem u periodu od 1862. do 1941. sa posebnim osvrtom na njegovu pojavu kod južnih Slovena. u: Uloga obnovljenog sokolstva u telesnom, zdravstvenom, moralnom i rodoljubivom vaspitanju mladih i odraslih, Beograd: Sokolska župa
Krsmanović, B. (1999) Teorijske osnove i funkcije fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 24-41
Rodić, N.R. (1997) Latentna struktura motoričkih sposobnosti populacije na kraju starijeg školskog doba. Norma, Sombor, vol. 3, br. 3, str. 205-221
Rodić, N.R. (1997) Fizičke sposobnosti - osnov borbenog osposobljavanja (studija). Beograd: Vojna akademija KoV
Rodić, N.R. (1999) Zaokret u planu i programu fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 53-61
Rodić, N.R. (1999) Povezanost motoričkih sposobnosti sa školskim uspehom učenika nižih razreda osnovne škole. Norma, vol. 5, br. 3, str. 69-80
Rodić, N.R. (1999) Diferencirana nastava fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. u: Đurić Ć. [ur.] Osobine učenika i modeli diferencirane nastave - činioci efikasnosti osnovnog obrazovanja, Sombor: Učiteljski fakultet, 3, str. 165-177
Rodić, N.R. (2000) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Sombor: Učiteljski fakultet
Rodić, N.R. (2000) Učinak različite primene programa fizičkog vaspitanja na razvoj eksplozivne snage učenika drugog razreda osnovne škole. Fizička kultura, vol. 54, br. 1-4, str. 56-62
Rodić, N.R. (2001) Metodički problemi Fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. Norma, vol. 7, br. 1-2, str. 119-136
Zdanski, I. (1998) Novi programi fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. u: Prilozi o unapređivanju nastave fizičkog vaspitanja, Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije - Sektor za istraživanje i razvoj obrazovanja, str. 65-70
Zdanski, I. (1999) Protivurečnost fizičkog vaspitanja - Utopijski romantizam i realnost. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 62-73